White Jade River      
oktober 2016      


In allerlaatste instantie lijkt de grol die de turkse regering heeft tegen de heer Gülen, leider van het Nurcu-soefisme, terug te gaan tot de vraag of in voorkomende gevallen, wanneer noch de koran, noch de hadith een antwoord hebben op juridische vraagstukken die in de tijd van de profeet nog niet speelden, men terug zou kunnen vallen op de geschriften van een x-rechtsgeleerde uit het verleden waarmee in ieder geval de stroming van de heer Gülen zich tevreden wil stellen.

Een ander voorbeeld van recht willen spreken in zaken die tijdens Boeddha's leven nog niet aan de orde waren, vinden we op pagina 38. Ook daar zien we dat eenmaal vastgelegde normen geen eeuwigheidswaarde hebben. Alles, ook het rechtsbesef, is in voortdurende beweging, en tegen de achtergrond van wél eeuwige waarden — zoals het 'elk zijn deel' — moeten we bereid blijven om met enige kalmte en overleg het rechtssysteem aan voortdurend onderzoek en wijziging te onderwerpen willen we ons niet als opgewonden Turken in Rotterdam volstrekt belachelijk maken.

Naar de oktober-voorpagina
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds september 2004.
email: white-jade-river@buddha-dharma.eu

Stichting onder nummer 20138036.