White Jade River      
december 2017      Linji-chan-meester X Yn, midden op de foto, arriveerde op 17 december 1952 in Shanghai, dat wil zeggen, op de 25ste dag van de 10de maand. De dag daarop begon een zeven weken durend gebed voor wereldvrede.
Dat de meester, die 116 jaar oud werd, Shanghai binnentrad was geen klein evenement; hij werd buitengewoon vereerd als een van die weinige monniken die inderdaad verlichting hadden behaald.
Zijn auto-biografie verscheen onder de titel "Empty Cloud", vertaald door Charles Luk, onder editie van Richard Hunn.

Sinds ongeveer de vijfde eeuw wordt op Wutai, de bergketen ten noorden van Beijing, de bodhisattva Manjushri vereerd, die "Dharma Prins" wordt genoemd, en een vermenselijkte manifestatie van spontane wijsheid en vaardige middelen wordt geacht te zijn.
Van Wutai, de Kille, Koude Berg, wordt gezegd dat dit de verblijfplaats van deze bodhisattva is, en ongeveer vanaf de achtste eeuw zijn er personen geweest die meenden Manjushri in ofwel een niet-materile vorm, danwel in mensengedaante te hebben ontmoet. In de meeste gevallen gebeurde dit op het moment dat degeen die zo'n ontmoeting op schrift stelde in uiterste nood verkeerde: de weg kwijt, ernstig ziek, etc. Zo is er een 20ste-eeuwse bhiksuni Ya Fa geweest die met haar kleine gezelschapje verdwaalde en een Manjushri-manifestatie voor hen uit gaand aan de lucht zag, in de vorm en kleding zoals hij op boeddhistisch-chinese afbeeldingen voorkomt. Onnodig te zeggen dat reizigers uit andere landen die door de Wutai-regio gaan nooit zo'n manifestatie zullen tegenkomen omdat ze niet vertrouwd zijn met de chinees-boeddhistische iconografie.

Ook meester X Yn had een ontmoeting met deze bodhisattva. Gedurende zijn drie jaar durende reis door de bergen — drie-stappen-een-buiging, onder het uitspreken van 'Namo Wen Shu Shr Li' (eer aan Manjushri bodhisattva) — werd hij twee keer ernstig ziek, en werd op het nippertje geholpen door een bedelaar die vertelde Wen Chi (of Wen Chu) te heten.
Desgevraagd wist naderhand geen van de monniken op de "Vijf-Toppenberg" wie Wen Chi/Chu was, en vestigde zich de overtuiging dat dit wel een manifestatie van Manjushri moest zijn geweest.


De bijgaande foto van een stuk tekst uit de autobiografie vertelt over de meester's verering voor Manjushri, en ook over vurige ballen aan de lucht, een van de lichtmanifestaties die op Wutai schijnen voor te komen. Het zouden ballen methaangas kunnen zijn die uit meren en rivieren opstijgen, maar tot nu toe schijnt het nog niet onderzocht te zijn.

Het tekstfragment spreekt ook over de "Huayan-piek", de bergtop die de naam heeft gekregen van de traditie die zo vormgevend is geweest voor de rest van de oost-aziatische boeddhistische stromingen. Zelfs een van de vooraanstaande Jingtu (= Reine Land) meesters van China en Taiwan spreekt met groot ontzag over meester X Yn, zijn chan-praktijk, Manjushri, en genoemde bergtop.Naar de nieuwspagina
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds september 2004.
email: white-jade-river@buddha-dharma.eu

Stichting onder nummer 20138036.