White Jade River      
november 2017      Ook de Himalayas herdenken een van de verhalen over Skya-moeni's leven. Daar heet de dag op z'n tibetaans: Lhabab Duchen. Dit jaar valt die dag op 10 november.

De geschiedenis heeft het dat Boeddha's moeder een week na zijn geboorte overleed, en dat hij verder gevoed en opgevoed werd door haar zuster — die vele jaren later de eerste boeddhistische non zou worden, samen met een groot gevolg adelijke dames uit de Sakya-clan die, naar we moeten aannemen, al dan niet als gevolg van aanvallen door omliggende koninkrijkjes, moeilijke tijden doormaakte.

In de eeuwen daarna ontstond er een legende die zegt dat Boeddha enige tijd na zijn Ontwaken een regentijdretraite gebruikte om een tijdje te verdwijnen. Dat mogen we nog als historisch feit accepteren. Maar daarna komt het legendarische deel — Azi is veel kundiger in het mengen van feit en fictie dan Europa. Volgens die legendarische toevoeging aan het verhaal, zo staat er, nam hij de gelegenheid te baat om op te stijgen naar het hemelse bestaan waar moeder Māyā haar tijd afwacht waarna ze, na heel lange tijd, in het gevolg van de komende Boeddha Maitreya af zal dalen naar de wereld en daar mee zal helpen om de tegen die tijd de t verbasterde dharma weer van zijn stofwebben te ontdoen.

Van Tibet tot Thailand vinden we de episode afgebeeld waarin Boeddha, na zijn verblijf in dat hemelse rijk waar hij moeder de finesses van zijn leer onderwees, weer afdaalde naar de mensenwereld, over drie ladders die van goud gemaakt waren, en met edelstenen bezet.

We hoeven de legende niet te geloven. Wat we zouden kunnen onthouden is Boeddha's diepe wens iedereen deel te maken van zijn leer, opdat iedereen zal Ontwaken, zelfs de doden die zich nog steeds in de cirkelgang van leven na leven bevinden. Maar dan moeten in ieder geval die levenden zich wel even melden; ze worden niet achterna gelopen met praatjes en traktaatjes, en niemand huilt tranen met tuiten wanneer ze liever thuis blijven. Alles op z'n tijd. Is het nu niet, dan misschien later; de tijd is circulair; iedereen komt op een gegeven moment weer op een uitgangspunt terug.


Naar de nieuwspagina
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds september 2004.
email: white-jade-river@buddha-dharma.eu

Stichting onder nummer 20138036.