White Jade River      
april 2017      


Eigenlijk is het bericht dat het Ching Chueh Buddhist Research Institute in Taipei, Taiwan in februari een seminar heeft gehouden nog belangrijker dan te weten wie er allemaal aan deelnamen. In ieder geval hield Mahinda Páliha-wádana er een voordracht die in twee delen in de srilankaanse krant The Island verscheen.
De onvertaalde tekst met een klein commentaartje staat in de bijlage. Voor het gemak van de uitspraak zijn hier en daar diacritische tekens of vet-tekstgedeelten toegevoegd. "Ching Chueh" (een combinatie van de woorden "hart" en "leren") zou in de nieuwste schrijfwijze worden weergegeven als Xing Xue (spreek: sjing sjwee)
verder

Hoewel naast boeddhisten ook een deel van de presbyters in Korea voor het same-sexhuwelijk zijn, of althans er niet tegen zijn, lijkt in Taiwan de tegenstand van met name de katholieke gemeenschap veel groter te zijn. Op 24 maart begon het Hooggerechtshof in Taiwan met de behandeling van pleidooien die tot toestaan van deze huwelijksvorm zouden moeten leiden.
Niet alle katholieken zijn tegen het homohuwelijk; de Presidente, nominaal katholiek, is voorstander van het volledig legaliseren van het homohuwelijk. Het diocees van de hoofdstad heeft in twee brieven aan de gelovigen deze mensen opgeroepen "de mailbox van de President te overstromen" met pleidooien tegen het homohuwelijk.
Mét de katholieken zijn ook andere christelijke groeperingen tegen legalisering. Ze hebben zich in 2013 gegroepeerd onder de noemer "Alliantie van religieuze groeperingen in Taiwan". En overigens behoren daar ook conservatieve boeddhistische groeperingen toe alsmede de nieuwe groepering I-Kuan Tao (Yi-guandao in modern pinyin — een schrijfwijze die Taiwan afwijst, want afkomstig van het vasteland van China). I-Kuan Tao is een amalgaam van aspecten van daoďsme, boeddhisme en confucianisme, buitengewoon gewantrouwd door de "gewone" boeddhisten die van hun nachtelijke trance-opwekkingen niet veel moeten hebben.
Inmiddels is in de stad Taipei de tussenstap, het samenlevingscontract, al zo'n 20 keer uitgegeven.
Het gay pride zoals dat op Taiwan wordt gehouden schijnt jaarlijks tienduizenden deelnemers te trekken.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.