White Jade River      
juni 2017      


Op 13 augustus 2012 werd in een mahāyāna boeddhistisch klooster in Taoyuan, Taiwan het eerste same-sex-huwelijk in dat land gesloten. De abdis, Shih (sj¨h = fashih = dharmapersoon) DzjÓw-hwei (schrijf: Chao-hui) die het huwelijk voltrok, maar het koppel nog niet officieel als echtpaar kon aanmerken bij de burgerlijke stand, is sindsdien een van de aanjagers geweest van het legaliseren van deze vorm van echtverbintenis.

Op 24 mei 2017 ging het taiwanese Wetgevende Hof formeel en officieel akkoord met een wetsartikel terzake. Wat opviel in de berichten die door de grote mediafabrieken werden gebracht, was dat de boeddhistische inbreng in dit verhaal zorgvuldig buiten de berichtgeving werd gehouden.

In contrast met de taiwanese beslissing, waar ongetijfeld nog wat wetswijzigingen voor nodig zullen zijn, heeft het overheidsbestuur van Hong Kong protest aangetekend tegen de claim van een van de ambtenaren. De man, senior-medewerker bij de immigratiedienst, is in Nieuw-Zeeland met een man gehuwd, en wil nu voor zijn echtgenoot dezelfde rechten als partners in heterosexuele huwelijken. De overheid vindt van niet. De "pro-establishement" Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong, heeft zelfs een petitie rondgestuurd. Ze zijn weliswaar, zeggen ze, tegen homo-discriminatie, maar van een same-sex-huwelijk moet het in Hong Kong toch maar niet komen. De zaak is onder de rechter.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.