White Jade River      
maart 2017      


Eddie Lee van de SCMP van 7 februari schreef over een personeelslid van de plaatselijke gevangenis die op haar vingers was getikt omdat ze de māla, de, in dit geval boeddhistische, "gebedskralen" om de arm droeg tijdens het werk. Ze mocht tijdens het werk haar religieuze voorkeur niet tonen, zo vonden de authoriteiten. Wong Wai-fan ging tegen dat verbod in beroep en stelde dat ze hierdoor in haar vrijheden werd beperkt of gehinderd. Ze had het er ook over dat de Sikh geen strobreed in de weg wordt gelegd wanneer ze de "kara" dragen.

De "kara, zo vertelden me twee Sikh-broers eens, heb je in twee vormen. Er is de platte kara die gewoon aangeeft dat je Sikh bent, dus behorend tot een bepaalde bevolkingsgroep, en er is de driekantige kara die na het afleggen van bepaalde geloften in de Sikh-tempel (gurdwŠra) plechtig wordt uitgereikt door de dienstdoende priester. Pas wanneer een Sikh-man deze driekantige kara draagt is hij een gelovige Sikh.
De kara op de SCMP-foto is de platte "neutrale" versie, maar dat weten ze in Hong Kong niet, dat moet je even vragen, en dat doet bijna niemand.
De foto hierboven toont de driekantige kara, de echte, zeg maar. Daar valt niet mee te spotten; noch de hoofdtooi, noch de kara van de Sikh zijn, op een enkele uitzondering in Groot BritanniŽ na, werkelijk onderwerp van de discussie over religieuze uitingen in het openbaar geweest. De britse scholier draagt nog steeds zijn jeugd-hoofdtooi, en de volwassene met zijn driekantige kara duldt niet al te veel spatsies — en gelijk heeft 'ie.

Tot zover de boeddhistische māla en de Sikh kara. In Nederland, iets minder dan in Frankrijk, wordt net zo moeilijk gedaan over het in het openbaar tonen van religieuze voorkeur. We herinneren ons uit het recente verleden wellicht allemaal nog wel de filosofe die per televisie-uitzending, getooid met een kruis van ca 15 cm. doorsnee, het volk meedeelde dat het dragen van religieuze kenmerken — ze bedoelde de kleding van de moslim — heel verkeerd was. De dame ging af door de zijdeur.
Begin 2017 werd het fenomeen op geringe schaal in Frankrijk herhaald. Voordat ze sprak draaide de autrice het kruisje aan het kettinkje op de rug. Maar helaas, onder het spreken zakte het dingetje weer naar voren, in het zicht van allen die keken, en luisterden naar haar woorden over niqab en wat dies meer zij.
In Hong Kong is het beeldenstormende christendom vrij nadrukkelijk aanwezig; Sam Bronski liet nog even weten hoe erg die amuletten-bijgelovigheid wel is. En het valt ook niet mee, zeker niet in die gebieden waar de serieuze religieuze uitingen niet erg aan bod kunnen komen, ofwel omdat bouwgrond onbetaalbaar is geworden, ofwel omdat de media er stelselmatig aan voorbijgaan, danwel omdat er van allerlei "red tape" wordt bedacht om een fatsoenlijke aanwezigheid van, in dit geval, boeddhisme, te voorkomen. Op 7 februari liep de zaak tegen Wong Wai-fan nog; autoriteiten wensten niet in te gaan op haar bezwaren.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.