White Jade River      
februari 2017      


Brian Ballou gaf wat statistische gegevens over het aantal Vietnamese Amerikanen in Florida, alles bij elkaar zo'n 13 tot 14000. Drie jaar geleden opende het Buddhist Cultural Center in de plaats Davie. Nu wil het een uitbreiding van de bestaande gebouwen opdat er plaats is voor een achttal mahāyāna-monniken.
Het is mogelijk dat de aanvraag voor uitbreiding van het bestaande gebouw gehonoreerd zal worden, want de regionale overheid heeft de aanwezigheid van etnisch Vietnamezen zodanig gehonoreerd dat aan het "Broward College" een diploma gehaald kan worden in taal en cultuur van Vietnam. Het onderwijsinstituut hoopt Vietnamese studenten van overzee te kunnen verwelkomen.

Gainesville in Florida heeft al een botanische tuin, maar nu wordt er ook hard gewerkt aan het vervolmaken van een soort standbeeldentuin bij de DzwŠ A Nan-tempel. De Gainseville Sun van 11 januari deed verslag van het uitladen van stenen beelden die in Vietnam waren gemaakt en in onderdelen naar Amerika waren verscheept. De krant heeft het over een beeld van Sakya-muni Boeddha (GŠutama), geflankeerd door twee andere. Een van de andere, zo toont een van de fotos, is dat van Avalokiteshvara bodhisattva. Verder, zo meldde Alligator, een andere krant, was er nog een beeld van boeddha in pari-nirvŠna-houding, dus liggend op de linkerzij. Alligator, die er op 19 januari achteraan was gegaan liet weten dat de voorlopige tuin met de opstelling van de drie beelden die nu zijn aangeleverd weliswaar in mei, tijdens Boeddhadag officieel open zal gaan, maar dat de aan de tot nu toe gespendeerde $500.000,- nog eens $200.000,- toegevoegd moet gaan worden teneinde over twee jaar een beeldentuin te hebben met lichtjes, parkaanleg, een poort naar de tuin en nog wat kleinere beelden.
Avalokiteshvara heet in het vietnamees Quan Am. Er lijkt bijna geen vietnamese tempel te zijn die niet zo'n beeld ergens heeft staan als zinnebeeld van aktief mededogen.

Vorige maand was hier sprake van een chinese tempel in Manhattan waar twee groepen bezoekers, of een groep bezoekers tegenover een individu tegenover elkaar waren komen te staan. Wildhunt van 15 januari ging er verder op in, ook naar aanleiding van de zaak die op 9 januari was voorgekomen voor het Hooggerechtshof van New York, dat overigens met verwijzing naar het eerste artikel van de amerikaanse grondwet weigerde op de zaak in te gaan.
Niets van wat op de Nieuws over boeddhisme-pagina was gezegd, over de onmogelijkheid van excommunicatie binnen het boeddhisme, en over de naamgeving van de personen, werd behandeld, resp. tegengesproken door het Wildhunt-artikel geschreven door Heather Greene.

De bevestiging dat de voorzitter van de Nichiren-stroming Soka Gakkai (International - SGI), de heer Daisaku Ikeda, in 2001 een hartaanval heeft gehad is nooit gekomen. Wat we kunnen waarnemen is dat hij in ieder geval sinds 2002 een jaarlijks vredesvoorstel uitsprak, resp. publiceerde, telkens met een andere titel. Dit jaar 2017, zo schrijft Religion News Net is zijn vredesoproep er een die specifiek is gericht tot jonge mensen: "The Global Solidarity of Youth: Ushering in a New Era of Hope" (wereldwijde solidariteit onder de jeugd: een nieuw tijdperk van hoop inluiden).
Het bericht is hier in de rubriek mahāyāna in Amerika gezet omdat het hoofdkantoor van de SGI zich in dat land bevindt.
Amerika. Mahāyana

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.