White Jade River      
maart 2017      


... waarin werd gesproken over de zelfdoding van een scholier in Heerlen die een briefje had nagelaten waarin stond dat hij de hand aan zichzelf zou slaan omdat de kinderen hem pestten.
       ["Ook in Sri Lanka werd aandacht geschonken aan de betreurenswaardige
       dood van scholier Tharukshan Selvam, van srilankaanse komaf, die voor hij
       heenging een briefje naliet waarin stond dat hij werd gediscrimineerd en
       gepest door de andere kinderen aan het Grotius College in Heerlen."]
Op 2 februari was er een tv-interview met een kinderpsycholoog. Overhaast en ondoordacht, was de eerste indruk. Hij sprak zo te zien vanuit een praktijk waar men kinderen met depressiviteit begeleidt of observeert. Hij meende dat depressiviteit, meer dan pesten, de oorzaak van dergelijke extreme handelingen was. Daarmee legde hij gewild of ongewild een extra last op de schouders van de drie ouderparen die in de reportage voorbijkwamen: ze hadden "signalen gemist".

Deze deskundige kon over de drie voorliggende zaken niet oordelen. Hij had de kinderen in kwestie niet gesproken of geobserveerd, en kon dus ook niets over hun al dan niet depressief zijn zeggen, of het nu een ingeboren somberheid betrof, of een lichtere of zwaardere hersenafwijking, of een extreme impuls die hij zelf ook niet zou hebben zien aankomen.
De indruk bestond dat hij zich en zijn praktijk wenste te verdedigen, maar ze waren in onderhavige gevallen niet aan zet geweest; ze waren hierin geen partij, en, hoewel dat er niet toe doet, totaal onbekend bij ondergetekende.

De enige, niet echt blij makende overweging is dat na Japan en Zuid-Korea nu ook in Sri Lanka de prestatiedruk te hoog aan het worden is en er scholieren zijn die zich van het leven beroven. Gezien het afscheidsbriefje dat de jonge Tamil in Nederland achterliet kunnen we niet anders dan betreuren dat het speciale onderwijs is afgeschaft waarbij bepaalde kinderen meer aandacht, en vooral meer tijd krijgen op hun weg door de onderwijsperiode.
Het is niet voorstelbaar dat we wel een kantoortje hebben voor kinderen met zelfmoordplannen, maar voor klassen met kinderen met leerproblemen geen middelen opzij willen zetten.
zelfdoding bij kinderen

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.