White Jade River      
mei 2017      


De zinsnede was te vinden in een lange brief aan de President. Er werd gewezen op "de meest kwetsbaren" in de samenleving, en er was sprake van immigranten zonder documenten die deportatie te vrezen hebben. Melvin McLeod, redacteur van Lion's Roar, liet weten dat dit naar zijn weten de eerste keer was dat de 1% in de VS op zo grote schaal van zich laten horen. De diversiteit aan ondertekenaars van de brief kan wellicht een primeur genoemd worden, maar ze lopen daarbij toch achter op initiatieven van bijvoorbeeld de Buddhist Peace Fellowship die al jaren sociaal-maatschappelijk actief, althans uitgesproken aanwezig is.

Voor wat betreft de vestigingsplaats van Lion's Roar: in een tijd van algemene dienstplicht heeft een grote groep jonge Amerikanen, die niet naar Vietnam gestuurd wilden worden, de wijk genomen naar Canada. Ze hebben zeker een stempel gedrukt op het openbare leven in hun nieuwe land, en het lijkt er een generatie later op dat die instelling hier en daar nog leeft.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.