White Jade River      
juni 2017      


We moesten de avond van 6 mei tot 23:30u voor de buis blijven zitten vooraleer er een reportage werd vertoond die een herhaling bleek te zijn van een eerdere, in 2015 uitgezonden video, gemaakt door Devoir 'd Enquete, een franstalig belgisch onderzoekscollectief. In die 2015/6 mei 2017-uitzending was sprake van de Belg Robert Spatz die zich Lama Kunzang Dorje noemt. Hij zou niet verward moeten worden met zijn naamgenoot uit Bhutan.

In 2011 verscheen "Saints Under Siege", van de hand van Stuart A. Wright en James T. Richardson. Daarin krijgt Robert ook een plaatsje. Hij is leerling geweest van een vooraanstaande niyngma-leraar in de niet-celibataire kolom van deze Himalaya mahāyāna- of vajra-yāna-richting. In Robert's "gompa" in Castellane, Haute Provence (een vervallen boerderij), genoot hij het vertrouwen van voorgangers als de Dalai Lama en de bekende, inmiddels overleden leraar Dilgo Khyentsť rinpoche die door Robert en zijn achterban was geholpen bij het financieren van een weeshuis. Zij keken met belangstelling toe bij westerse burgerinitiatieven die hier en daar op de wereld een vorm van monasticisme vestigden waarbij het leven van de moniaal werd aangepast aan dat van de burger of andersom. Het zou niet lang duren voordat een instelling als Taizť hier inspiratie uit zou putten.

Op 28 maart 1997 besprak een medewerker van Voltaire Net de situatie te Castellane. Het stuk getuigt niet van buitengewone bezorgdheid jegens de kinderen die daar in een internaat-situatie werden opgevoed, achtergelaten door ouders die zich in Brussel tegen vergoeding van kost en inwoning tewerk lieten stellen in een of twee door Spatz opgerichte natuurvoedingszaken — geen ziektenkostenverzekering, geen pensioenopbouw. Het Europa dat wel "vrijwilligerswerk" kent — onbetaalde arbeid op terreinen waar geen economiche meerwaarde te verwachten valt — maar dat al eeuwen geen kathedralen meer bouwt met als loon de belofte van een zetel in de hemel, betitelt de arbeid in genoemde natuurvoedingszaken als slavernij. (Het huidige "vrijwilligerswerk" zou in de oorspronkelijke marketingtaal onder de kolom "offers" zijn ondergebracht — kosten en offers. Noch het bedrijfsleven, noch de politiek/de bestuurlijke macht wenst inmiddels nog de kosten voor "offers", zijnde "vrijwilligerswerk", op zich te nemen.)

Het stuk in Voltaire Net ging voornamelijk in op een geschil tussen een voormalige acoliet die Spatz onroerend goed (in bruikleen?) had gegeven en Spatz' organisatie die het onroerend goed meende te bezitten en er mee is gaan handelen.

Begin september 2016 is Robert Spatz voor een brussels Hof vier jaar voorwaardelijk opgelegd. De eis was 5 tot 9 jaar onvoorwaardelijk. Het artikel in l'Avenir van 26 februari 2016 stelde dat de aanklacht inzake kinderverkrachting separaat behandeld zou gaan worden. Spatz werd veroordeeld voor wangedrag jegens kinderen, ontvoeren van kinderen, witwaspraktijken, en nog een paar zaken, allemaal spelend in de 80-er, 90-er jaren van de vorige eeuw.

Een bijkomende opvallendheid is dat het Voltaire Net-artikel gewag maakt van twee EU-parlementariŽrs die een deel van hun wedde overmaakten aan de organisatie die Robert's initiatieven financieert. Dat mag, overigens. Maar 't valt op.
Op zoek naar informatie over deze organisatie komen we kleurrijke, min of meer bijgehouden websites tegen die naar goed of slecht amateuristisch gebruik geen jaartallen vermelden en waaruit de naam van Robert is weggepoetst. Hoe oud Spatz is, is bekend bij het belgische justitiŽle apparaat, en mocht hij overleden zijn, dan staat dit opgetekend in de basisadministratie van een van de gemeenten langs een van de spaanse Costas.

De herhaling van de Devoir d'enquete-reportage kwam op een moment, 6 mei 2017, waarop de belgische federale regering, naar we zouden kunnen afleiden uit een paar berichten in de franstalig-belgische pers, accoord zou kunnen gaan met een opnemen van onderricht over het boeddhisme op (basis-)scholen in dat land, facultatief op te nemen, zo moeten we veronderstellen. Die datum van heruitzending van de reportage moet daarmee zorgvuldig gekozen zijn geweest door personen of instituties die het mogelijkerwijs niet eens zijn met zo'n, nog te verwachten, besluit.
Robert Spatz

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.