White Jade River      
april 2017      


DNA publiceerde op 3 maart een artikel over de Gouden Pagoda in de indiase deelstaat Arúnatsjal Pradésj (schrijf: Arunachal Pradesh). In de lokale, vanuit het Thai vervoegde taal het Tai Khámti heet de tempel de Kóngmoe-kám (schrijf: Khongmu-kham). Het is dus een theravāda-tempel die een bevolkingsgroep bedient die omringd wordt, en samenleeft met personen die het Himalaya-mahāyāna aanhangen.
Omdat het niet goed is dat westerse media mensen uit andere werelddelen al te vaak voorstellen als arme sukkelaars die zo veel slechter af zijn dan "wij", laten we hier een foto zien van de bedoelde tempel met op de voorgrond de "Móetsja-linda" slang (schrijf: Muchalinda) uit het verhaal, of de legende, rond Boeddha's (Gáutama/Gótama) Ontwaken.
Kort na die ontzagwekkende gebeurtenis mediteerde Boeddha enige tijd op een eilandje in een (heel klein) meertje vlak bij de boom waaronder hij Ontwaakte. Een enorm onweer stak op. Daarop verhief de slang Muchalinda zich uit het water en spreidde zijn geweldige wangen als een soort paraplu uit boven Boeddha's hoofd, opdat hij niet (te) nat zou worden. Sindsdien heeft deze slang een ereplaats gekregen in de boeddhistische verhalenwereld, en werd deze figuur na verloop van tijd min of meer gelijkgesteld aan die van de náága (g als in 'good'), doorgaans "draak" genoemd, een figuur of concept dat als regenbrengend wordt voorgesteld.

Sinds 2001 heeft een gelugpa-organisatie, het Maitreya1 Project, pogingen gedaan om het grootste boeddhabeeld ooit te bouwen in de plaats Kusinára, daar waar Boeddha (Sakyamuni, Gáutama, Gótama) overleed. Ze stuitten op hevig verzet van de kant van boeren die hun vruchtbare grond niet wilden verkopen. Uiteindelijk is de organisatie uitgeweken naar Mongolië waar het project nu sinds 2016 staat: een kolossaal beeld met daaronder tempel-, en/of andere ruimtes. De ongedateerde internetpagina over het oorspronkelijke megalomane initiatief staat nog steeds online.

The Times of India had op 3 maart 2017 een artikel over hetzelfde project in opnieuw dezelfde plaats Kushinára. Het Maitreya Project wil daar alsnog een beeld bouwen, maar dan minder dan half zo groot als oorspronkelijk bedoeld: 200 voet hoog i.p.v. de oorspronkelijk 500 voet. Faciliteiten als een ziekenboeg, een "mini-universiteit", stoepas en andere bezienswaardigheden zouden er dan naast moeten komen. En ook nu is er opstand vanuit de boerenbevolking. Zo'n 5000 boeren uit de omgeving hebben geprotesteerd tegen de aankoop of onteigening van 800 "acres" land. Ze willen het niet. Ze willen het niet. Ze willen het niet.
Soms is het niet eens zo'n slecht idee om maar eens te luisteren naar de bevolking en dan ook wel of niet te doen wat ze wel of niet willen.
1.: Ook Avatámsaka soetra, boek 39


De deelstaat Odisha (voorheen Orissa) heeft langs de kust en iets verder landinwaarts belangrijke archeologische sites die betrekking hebben op het enigszins latere boeddhisme in India. De deelstaat heeft in het verleden tevergeefs aansluiting gezocht met het "Buddhist Circuit" project waarbij inmiddels speciaal voor toeristen ingerichte treinen naar en langs verschillende ruďnes en opnieuw opgebouwde sites gaan. Uiteindelijk heeft Odisha besloten zelf een "Buddhist Circuit" op te zetten, onafhankelijk van het andere.

De New Indian Express had op 4 maart 2017 een artikel over de "renovatie" van dit Circuit. Dat wil zeggen dat er in een aantal aziatische landen "road shows" georganiseerd gaan worden om potentiële reizigers te trekken.
Te Nagaar-djoena-kónda (schrijf: Nagarjunakonda) waren dorpelingen er toe overgegaan om wat groente te verbouwen binnen wat een stenen omheining was geworden, ooit de omtrekken van een stoepa. Dit om te voorkomen dat herten en andere wilde dieren de oogst opaten. Dat mocht niet. Nu is er een oud boeddhabeeld binnen die omheining gezet. Daarmee is het min of meer gewijde grond geworden en zaait niemand er nog zijn mosterdzaad.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.