White Jade River      
februari 2017      


Nadat een video op Youtube was gebracht over geweld tegen Rohingya/Bengali op de grens van Myanmar en Bangladesh, namen verschillende grote netwerken deze video over. Er werd getoond hoe birmees politiepersoneel een grote groep van deze mannen had bijeengedreven en hoe er met de korte lat en harde schoenen behoorlijk op ingeslagen en getrapt werd. Het was pijnlijk om te zien. De regering kondigde een onderzoek naar het incident aan en op 2 januari waren inmiddels een paar politie-agenten op non-actief gesteld, resp. ontslagen.
We hebben het hier dus over het birmese politiepersoneel, en niet over het leger waarvan we al jaren weten dat het, ook als gevolg van overheidsmaatregelen, volkomen uit de rails is geraakt, en waarschijnlijk niet meer te redden. De politiediensten van het land lijken nu ook te doen waar ze zin in hebben.
Wanneer het overheidspersoneel van een land niet meer mee wil werken aan het tot stand brengen, of het in stand houden van een rechtvaardige samenleving, dan kan een land nog zoveel wetten uitvaardigen, het gaat 'm niet meer worden.

Uit de hindu-canon:
"De zoon van Brighu stelt zijn vader een vraag over Brahman. Zijn vader zegt dat Brahman dat is waaruit alles ontstaat, waardoor alles levend (of functionerend) wordt gehouden, en waar alles naar terug gaat."
Zo begint een artikel in The Hindu van 6 januari. Een doorklik naar het artikel geven zou de verplichting meebrengen nogal wat moeilijke woorden te moeten verklaren. Dat laten we hier even na. Het verhaal verklaart ons waarom in ieder geval een groot deel van de hindugemeenschap, sprekend in een van de westerse talen, zo gemakkelijk het woord 'god' hanteert.
Brahman (of Brahma) is een van de namen die in het vroege boeddhisme voorkomen, maar daar is hij een van de superieur-gelukkige niet-menselijke wezens, geen god in de scheppende, onderhoudende, vernietigende zin van het woord.

Op 20 januari werden de bezoekers aan het concert "Les Violons Barbares" een beetje uit hun winterslaap geschud. In Musée Guimet in Parijs konden ze luisteren naar de mongoolse morin khuur en gadulka in een soort fusion concert waarbij naast de traditionele mongoolse muziekinstrumenten ook een drumstel werd gebruikt. Het museum beval de video aan van een beknopte samenvatting van een concert dat de drie muzikanten in 2014 al hadden gegeven in de zalen van het museum van Quai Branly, ook in Parijs.

De Parsis, zo schrijft de Times of India van 9 januari, hebben inmiddels besloten hun doden in het vervolg te begraven. Na 3000 jaar is de gierenpopulatie die voorheen een luchtbegrafenis verzorgden zodanig geslonken dat lijken niet meer schoongepikt worden, maar liggen te rotten, met alle onwaardige en ongezondheidsresultaten van dien.

(bij de foto) In de wateren rond Thailand lijkt het zeepaardje op uitsterven te staan.
verder

De jongelui van Psychology Today hoeven niet altijd even serieus genomen te worden, maar op 14 januari postte Sam Louie een aantal van de meer dan honderd uitdrukkingen in het Chinees die het woord schaamte of een variant er op bevatten. Hij weet waarover hij het heeft, en wij zouden parallel daaraan kunnen vaststellen dat Europa er met zijn "wat zullen de buren er wel van zeggen", eigenlijk net zo'n schaamtecultuur op na houdt, alleen op andere themas.

Ook in Sri Lanka werd aandacht geschonken aan de betreurenswaardige dood van scholier Tharukshan Selvam, van srilankaanse komaf, die voor hij heenging een briefje naliet waarin stond dat hij werd gediscrimineerd en gepest door de andere kinderen aan het Grotius College in Heerlen.

De internetpagina over de grootste standbeelden in de wereld is inhoudelijk misschien niet eens zo interessant, maar een en ander is heel mooi gemaakt met nieuwe versies van het bekende bewegende gif.plaatje.

India. Installatie hindubeeld, kindhuwelijken, en drooglegging

Persbureau Bernama maakte op 11 januari bekend dat in Maleisië "religieuze instituten" gevrijwaard gaan worden van belastingheffing zoals inkomstenbelasting. "Religieuze instituten" is een enigszins vage aanduiding. Eerder werd onder die term alleen de moskeeën verstaan.

Voor het eerst in 40 jaar heeft een koppel "crested" ibissen op het Sado-eiland in Japan in 2016 jongen gekregen, schrijft Japan News van 1 januari.

Natuurbeschermers en hobby-duikers hebben de alarmklok geluid over de cheilinus undulates die in Sri Lanka de wrasse wordt genoemd. De Sunday Times van 29 januari herinnerde er aan dat de soort op de lijst staat van de International Union for Conservation of Nature. De vis, als soort bedreigd of niet, die zo lang als een volwassen mens kan worden en ook voorkomt in de australische wateren, staat — hoe kan het ook anders — op het menu in chinese restaurants, want die dikke lippen zijn natuurlijk lekkerder dan alle andere vis. In Hong Kong betalen ze er 28 euro per kilo voor. Russen zijn nu ook aan het speervissen gegaan, en het zou goed kunnen dat de twee figuren op de foto Elena en Alexei heten.

Buth Kimsay schreef op 6 januari voor de Cambodia Daily over de Kaw Dai-religie (schrijf: Cao Dai), een redelijk nieuwe religieuze stroming, zoals u vorige maand hebt kunnen lezen, die in Vietnam is ontstaan met het oogmerk tenminste de drie grootste levensbeschouwelijke stromingen samen te brengen. We hebben het dan over het confucianisme, het boeddhisme en het daoïsme.
In 1926 was het Ho Phap Pham Cong Tac die de belangrijkste initiatiefnemer voor het Cao Dai in Zuid-Vietnam was. Een standbeeldje van deze meneer werd in een stoepa ingebracht die over zijn graf in Cambodja werd gebouwd. Nu lijkt er een stromingen-conflict te zijn ontstaan over de vraag of binnen deze religie een buste of standbeeld wel of niet op zijn plaats is.

Ook Vietnam heeft een geboortebeperkingswet. Twee kinderen krijgen, dat is tot nu toe toegestaan. Onlangs heeft de minister van gezondheidszaken gepleit voor het oprekken van dit maximum-aantal want ook Vietnam is aan het vergrijzen.

Met de komende troonsafstand in Japan in zicht heeft de grootste oppositiepartij in het land, de Democratic Party, een wetswijziging voorgesteld waarmee het vrouwen toegestaan zou worden de keizerstroon te bestijgen. De Asahi Shimbun van 30 januari stelt dat er niet zoveel mannelijke kandidaten-opvolgers meer zijn.


Nu de Heritage Foundation met twee ex-assistenten van de amerikaanse vice-President de eminence grise achter de nieuwe amerikaanse regeringsploeg is, en de drijvende kracht achter het door de HF gewenste opheffen van het federale kunstenfonds (National Edowment for the Arts) en het humaniteitenfonds (National Endowment for the Humanities), achter het aan private partijen verkopen van 56 miljoen "acres" land van de Native Americans, én achter het al jaren nagestreefde terugschroeven van gezondheidszorg die specifiek op vrouwen is gericht (abortuswet), wordt het zinvol de HF te blijven volgen; zie onderandere het artikel in dit blad.

VERDER


Ander nieuws

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.