White Jade River      
augustus 2017      


In de rivier de BabŠi in Nepal was in juni 2017 het aantal krokodillen met de naam Crocodylus palustris, in het engels "mugger", gestegen of gedaald tot 31. Het aantal Gavialis gangeticus, engels: gharials, een met uitsterven bedreigde soort, bedroeg op dat moment 77. De nationale media van Nepal meldden bij het bericht niet of het hier ging om een toe- of een een afname. Mogelijk komt dat ook omdat geen bewoner van de laaglanden zit te wachten op snel happende, en vis voor de vissersboot weggraaiende krokodillen. De foto toont een gharial.

Zuid-AziŽ heeft zich opnieuw getoond als slechte huisvaders voor wat betreft de zorg voor natuur en de dieren die daar in thuis horen. Op 5/6 juli werd in Hong Kong 7,2 ton slagtanden in beslag genomen. Tegelijk werden drie personen in verzekerde bewaring gesteld. De lading was afkomstig uit MaleisiŽ. Waar de haven van het maleisische Klang niet bijzonder groot is moeten er toch douane-beambten hebben rondgelopen die even de andere kant opkeken toen het ivoor geladen werd. Erger is uiteraard dat stropers in dat land en in de omliggende landen vrijelijk hun gang kunnen gaan.

MaleisiŽ. "Indiase moslims"

India. Athletiek in Odisha; Amarnath Yatra aangevallen; McMahon-lijn en China

Rusland. Jehova's getuigen in het nauw

Op 3 juli werden in de Takeo-provincie van Cambodja door het leger op verschillende locaties 47 marijuana-plantages vernietigd met meer dan 12.000 planten. De plantages werden door dorpelingen ontdekt toen ze op zoek waren naar wilde honing (die naar onze mening voorbehouden zou moeten zijn voor de bijen, en niet voor nederlandse schappen in exclusieve winkels).
Hoewel de verbouw van canabis officieel verboden is, is het onofficieel toegestaan een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik te verbouwen. In het Takeo-geval lijkt het te zijn gegaan om verbouw door wat de georganiseerde misdaad wordt genoemd, die het spul naar Phnom Penh brengt, en de grens over smokkelt naar Vietnam.
De foto toont een vernietigen van canabisvelden in mei 2015. Toen werd politiepersoneel ingeschakeld.
Zie ook het bericht over Kem Ley uit de Takeo-provincie, en probeer het interview te volgen dat Michael Smerconish had met de leiding van een grote staalfabriek in Ohio, de VS.

Nadat we het de vorige maand hadden gehad over een nieuwe moskee in Berlijn met aan het hoofd een vrouwelijke imam, een pagina die op 30 juni werd geŁpload, verscheen er op 5 juli een video gemaakt door France24.
verder

In Thailand, zo werd bekend, is een wetstekst zodanig gewijzigd dat de koning, Mahā Vadjira-longkŰn, volledige zeggenschap heeft over het agentschap dat waakt over de "multi-miljard dollar holdings" van de monarchie.

Vanuit Cambodja kwam eind juli het goede nieuws dat de overheid bezig is alle kinderen die overal in het land in weeshuizen zijn ondergebracht, terug te brengen naar de dorpen, onder toezicht van lokale en regionale autoriteiten. De helft van de naar schatting 16.500 kinderen die in het land in weeshuizen zitten hebben op zijn minst nog een ouder. De lokale en regionale overheden gaan de middelen krijgen om het welzijn van de teruggebrachte kinderen te garanderen. De maatregel betekent dat al diegenen die in de afgelopen jaren een slaatje hebben geslagen uit weeshuizen zich zullen moeten gaan omscholen, voorzover de buitenlanders onder hen niet ook terug naar huis mogen.

Amerika moet terug gaan tot de zestiger jaren om een andere publieke figuur dan President Trump te vinden wiens mentale gezondheid voorwerp van debat was. De New York Post van 25 juli liet weten dat de American Psychoanalytic Association (APsaA) zijn 3.500 leden had laten weten dat ze zich niet meer hoeven te houden aan de "Goldwater rule" die bepaalt dat men zich weerhoudt van openbaar commentaar op de mentale gezondheid van een publiek figuur. Drieendertig psychiaters hadden zich in februari al publiekelijk uitgelaten over de "grave emotional instability" van President Trump.
De "American Psychiatric Association" (APA, 37.000 leden) daarentegen, zo laat CNN op dezelfde dag weten, is het niet eens met het standpunt van de APsaA. Enkelen, zo schrijft CNN, zijn lid van beide organisaties.
Ze zullen zich min of meer verplicht voelen zich een mening te vormen over het ene en het andere standpunt, een zaak waar je zelf al "gek" van zou kunnen worden, mochten de omstandigheden zo zijn dat de psycho-analiticus-cum-psychiater zich geroepen voelt zich uit te laten over een patiŽnt die z/hij niet persoonlijk geobserveerd heeft.
Dat gezegd zijnde: op 29/30 juli twitterde de president dat Obamacare dan maar vanzelf moet imploderen (nadat het begin van een vervangende wetstekst was weggestemd); op 30/31 juli twitterde hij dat de vervangende wetstekst opnieuw in stemming gebracht moet worden. Now, what's it's going to be!

Teresa Wu van de China Post ging op 27 juli uitgebreid in op het over Taiwan golvende gerucht dat de overheid van plan zou zijn het branden van wierook geheel te verbieden, dit in een anti-luchtvervuilingscampagne.
Het komt er op neer dat er serieus gesproken wordt over een zodanig wijzigen van de "Air Pollution Control Act" dat het branden van wierook (alleen) verboden zal gaan worden op dagen waarop de luchtkwaliteit toch al beneden de maat is.

Op 27 juli werd bekend dat het Europese Hof de (restanten van de) srilankaanse tamil-terreurorganisatie LTTE niet langer op de lijst terreurorganisaties heeft staan. Een woordvoerder namens de indiase Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), een partij in het indiase Tamil Nadu en Puducherry, juichte het besluit toe. Tegelijkertijd liet de Raad van de Europese Unie weten dat niettegenstaande het besluit van het gerechtshof de LTTE-fondsen die her en der op europese bankrekeningen staan bevroren blijven, zoals het heet. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat de Raad het niet eens is met het besluit van de EU-rechtbank.
Op 26 juli werd in Sri Lanka een voormalige LTTE-leider door een hooggerechtshof tot levenslang veroordeeld. K. Dasan had in zijn tijd tamilkinderen ontvoerd, of laten ontvoeren om ze als kindsoldaten in te zetten, een zaak waarover de srilankaanse monniken die ik in die tijd heb ontmoet ontzet waren.
De berichten kwamen op de dag, 28 juli, dat Zuid-Korea een lading noodhulp overhandigde aan afgevaardigden van de srilankaanse overheid. Driekwart van het eiland heeft te kampen met ernstige droogte, zo werd gemeld. De hulpgoederen bestonden dus voor een belangrijk deel uit een grote lading drinkwater.
Het weekend erna was er grote belangstelling voor de overeenkomst tussen Sri Lanka en China waarbij China als het ware de haven van Hambantota op Sri Lanka helemaal in handen krijgt voor het realiseren van zijn One Belt, One Road plannen.

De amerikaanse Hollis Burbank-Hammarlund heeft srilankaanse dierenartsen "getraind en 'educated'", schrijft de Reformer op 25 juli. Dat wil zeggen dat ze drie jaar lang de Sri Lanka Wildlife Conservation Society (SLWC) heeft geholpen met geld inzamelen, 'project development' en publieksgerichte activiteiten. De smaak te pakken gekregen gaat ze binnenkort verder met haar trainingsactiviteiten onder de ca 200 srilankaanse vee-artsen die niet allemaal gespecialiseerd zijn op olifanten. De komende twee jaar moet een terrein gevonden worden voor een olifantenopvangcentrum met de naam New Life Elephant Sanctuary. Dat komt dus bovenop de al jaren bestaande olifanten-opvang die het olifantenweeshuis wordt genoemd. In die tussentijd gaat ze zorg verlenen aan de olifanten die meelopen in de Kandy Pťra-hťra.

In een artikel van 28 juli, over het voor uitsterven beschermen van de bankhŠr, een zeldzame herdershond die de nomaden over de vlakten van MongoliŽ vergezelt, lezen we dat het sjamanengeloof van die streken de hond anders maakt dan alle andere. Deze soort heeft, zo lezen we, dezelfde spirit als mensen, en ze worden daarom na hun dood bovenop een berg begraven om hen zo dichter bij de goden te brengen (die natuurlijk in bovenwereldse sferen verkeren). Hoe dan ook, ze beschermen de kuddes en hebben inmiddels de welwillende aandacht van het Mongolian Bankhar Dog Project, een samenwerkingsverband tussen MongoliŽ en de VS.

Ander nieuws

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.