White Jade River      
september 2017      


De uitsluitend op de Lotus Soetra gerichte mahāyāna-stroming de Rissho kosei-kai van Japan, is weliswaar geen nichiren-vertakking meer, maar houdt er, zo zullen velen met enige verbazing vaststellen, wel de verering van de go-hon-zon in.

De Rissho kosei-kai heeft op 4 juni 2017 een nieuw gebouw op Sri Lanka geopend, en kondigt dat aan als een "mirakel", niet in het minst omdat er zo'n gohonzon, die yantrische titel-voorstelling, een eerbiedwaardige plaats heeft gekregen.
In het verleden heeft de Rk-k het niet voor elkaar gekregen om een vestiging op Sri Lanka in te richten. Nu, met een nieuwe srilankaanse regering die de buitenlandse toeschouwers wil pleasen — er wordt vanuit het westen op hoge toon over gebrek aan godsdienstvrijheid gesproken en geschreven — heeft de Rk-k het voor elkaar. Een van de eerste bekeerlingen, Ms. Daya Mada-náyaka, waarschijnlijk de dame vooraan op de foto, mocht bij de plechtige opening van het gebouw een praatje houden.

De bilaterale relaties tussen Japan en Sri Lanka dateren van 1952. In 2012 werd vanuit Sri Lanka een terugblik verschaft op die bilaterale zakelijke betrekkingen. In oktober 2016 bezocht een japanse delegatie Sri Lanka. In diezelfde maand kreeg een japanse tv-zender toegang tot het eiland, en de Daily Mirror, een srilankaanse krant, sprak van "precious relations". Die krant had het ook over de "projecten" die Japan in Sri Lanka heeft lopen.
Ook in 2016 werd de door de Rk-k in het leven geroepen wano Peace Prize, zo genoemd naar de Rk-k-stichter, uitgereikt aan het srilankaanse "Center for Peace Building and Reconciliation" (CPBR), sinds 2002 geleid door Disháni [d]Jaya-wiira en [d]Jáyantha Sene-virátne, boeddhisten te lande. Zo gaan die dingen.
Niettemin zal de Rk-k-vestiging in Sri Lanka wel een ambassadeproject blijven voor eigen staf en japanse werknemers op het eiland, ondanks de bekeerlinge.
Rissho Kosei-kai op Sri Lanka

Terug naar pagina 6

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.