White Jade River      
mei 2017      


François Guillot, schrijvend voor AFP, liet op 8 april weten dat in Frankrijk een groepering opgericht zou gaan worden die zich geëngageerde boeddhisten willen weten. De initiatiefnemer Emmanuel Rommeluère publiceerde al in 2013 een boek onder de titel Le bouddhisme engagé, en hoopte op genoemde dag genoeg mensen om zich heen te verzamelen om de organisatie handen en voeten te geven. Emmanuel had er voorafgaand aan de oprichtingsdag al een naam voor: "en action : La communauté des mille mains". "En action" is uiteraard een alliteratie op Emmanuel Macron's "En Marche" (EM). De "duizend handen" verwijzen naar een van de manieren waarop de bodhisattva Ava loki teesj vara wordt afgebeeld. (Emmanuel Macron -- EM) is een van de franse Presidentskandidaten; zijn slogan is: "En Marche" [EM], moeilijk bevredigend te vertalen.) Emmanuel Rommeluère laat zich inspireren door het amerikaanse "Buddhist Peace Fellowship", ooit opgericht tegen de achtergrond van de Vietnam-oorlog, en nu, als leken-organisatie, uitgesproken over themas als racisme en minderheidsbelangen.
In Frankrijk werd dit BPF-initiatief min of meer gevolgd door een in 2009 gestichtte organisatie die "S’Éveiller" heet, of heette: "Ontwaken", "Wakker worden", "Opstaan", al naar gelang.

François Guillot heeft over het onderwerp nog een paar personen gesproken, onderandere de zennist Williams Malaret, "aalmoezenier" in het ziekenhuis van Pau. (Williams' sōtō dojo praktizeert ook in de [nieuwe] traditie van Taisen Deshimaru waar op de voorpagina over wordt geschreven.) Het is heel aannemelijk dat Williams overtuigd is geworden door de burgemeester van Pau die als eerste een middenpartij oprichtte. Deze burgemeester is inmiddels, sinds zijn eigen beweging maar niet groeide, enthousiast over zijn opvolger in dat centrum-denken, d.w.z. over de bedenker van de beweging "En Marche". Zoals het zich eind april laat aanzien zou die burgemeester wel eens minister kunnen worden onder Macron, mits deze ook inderdaad President wordt.

Zoals de amerikaanse boeddhistische gemeenschap, althans een deel daarvan, zich bezorgd toont over de zittende President, zo is de oprichter van "En action" net zo uitgesproken bezorgd over de situatie in Frankrijk. "Het zen is ongerust over de opkomst van het Front National, en over de niet-aanwezigheid van het thema ecologie in het debat."

Gaandeweg de massabijeenkomsten, begin april, van de politieke partijen kwam het thema ecologie althans verbaal ter tafel, zeker ook in het programma van Jean-Luc Mélenchon die de Groenen achter zich had weten te krijgen. Een andere kandidaat had het er over, zo'n 24 uur voordat de opinie-onderzoekers moesten zwijgen in afwachting van de eerste verkiezingsronde. Het toont maar aan dat de kandidaten in de achterliggende maanden veel van vooral Mélenchon geleerd hebben, ook al valt te bezien of de mooie woorden ook handen en voeten krijgen.

France Bleu volgde de verkiezingskaravanen in de Dordogne en kwam op 18 april aan bij een kagyu-vestiging van het Himalaya-boeddhisme. De mensen daar letten vooral op het karakter van de verschillende kandidaten, zo schreef Faouzi Tritah. Maar toch "zat" de geïnterviewde Jean Claude "er mee", zoals hij het uitdrukte. Sylvia lette op het vriendelijkheidsaspect, Barabara vond dat het toch allemaal maar om 't geld draait, en Agathe vroeg zich af waarom die lui toch zo nodig President willen worden. Kortom, de gemiddelde reactie van de gemiddelde burger.

Overigens is er in de Verenigde Staten ook een "Buddhists for Peace". Het werd opgericht door Nichiren-aanhangers (Soka Gakai International). Het is gevestigd op de campus van de universiteit van Tempe.

In 2012 stond Frankrijk op de 38ste plaats waar het persvrijheid aangaat. In 2015 stonden ze op de 23ste plek op de lijst van Journalisten zonder Grenzen. In 2016 was er sprake van plaats 29. Er is ook een lijst waarop Frankrijk in 2017 op een plaats tussen de 30 en 40 staat. De criteria bij het toekennen van persvrijheids-cijfers lijken op de ene plaats anders te worden vastgesteld dat op de andere. Of de pers in het belang van het vaderland handelt — een subjectieve mening die naar het schijnt lijkt te worden gehanteerd door de leiding van grote media-organisaties en de landelijke overheid — zou de reden zijn van het kort houden van een aantal persorganen, of het de mond snoeren van journalisten zoals de ondergenoemde.
Op 28 april werd bekend dat het radio- en tv-station France Inter een van zijn journalisten had ontslagen omdat deze een reportage had gemaakt over de "niet meer stemmers", mensen die bij de komende tweede ronde van de Presidentsverkiezingen niet, zoals een geïnterviewde dat gezegd zou hebben, willen kiezen tussen "de pest en de cholera" (EM / FN, let op de identieke initialen van politicus en zijn beweging: EM).
Net als een aantal andere ook buiten Frankrijk te ontvangen zenders zet France Inter in op "een dam opwerpen tegen het Front National", en niet stemmen past niet in die strategie.
Het was overigens France Info dat het bericht bracht. Niet alle radio- en tv-zenders in het land volgen een restrictief beleid in dezen. (Diezelfde zender interviewde de dag daarop de voetballer Lilian Thuram die opriep om dan toch maar voor Macron te stemmen.) Het lijkt er zelfs op dat Europe-1, met het op zijn site zetten van de tweewekelijkse video van Mélenchon (28-4-17) waarin de laatste heel voorzichtig laat doorschemeren dat blanco stemmen geen zonde is, de ontslagen journalist van France Inter een hart onder de riem heeft willen steken. (Een deel van zijn achterban had dan toch maar besloten voor Macron te stemmen: strategisch kiezen heet dat in Nederland.)

(In 2014 werd de Senaat (1ste Kamer) een wetsvoorstel voorgelegd waarin staat dat de President(e) kan worden afgezet indien zou blijken dat z/hij zijn taak niet kan uitoefenen. De tekst, die in november 2014 schijnt te zijn aangenomen, is nogal flou, en zeker is dat er heel wat moet gebeuren voordat een Senaat in meerderheid zo'n drastische maatregel zou nemen.
De keuze die de Fransen begin mei gaan maken is daarmee voor 5 jaar een nogal definitieve; tussentijds naar huis sturen van het staatshoofd is bijna niet voorstelbaar.)Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.