White Jade River      
september 2017      


De meest firebrand monnik van het land mag met zijn achterban niet meer onder de oude naam van de groep opereren. Er zijn dus een of meer nieuwe namen bedacht die dezelfde lading dekken. Zo was volgens het krantenbericht de "Arakanese Young Monk Association" blij met de komst van de troepen, maar eiste bij dezelfde gelegenheid ook het vertrek van personeel van de UNHCR en van het VN Wereld Voedsel Programma (WFP). Ook was er sprake van het "elimineren van Bengali terroristen".
       VN-personeel en werkers voor andere supra-nationale organisaties hebben het al vrij lang verbruid bij de monnikengemeenschap van Myanmar. Is het in die regio gebruikelijk dat soortgelijke organisaties bij binnenkomst van een streek eerst kennis maken met de monniken — die de situatie in het veld beter kennen dan anderen — de VN en ngo's hebben er blijkbaar voor gekozen hen volkomen te negeren.

Ook een auteur als Francis Wade(1) in zijn recente boek over de spanningen in Rakhine/Arakan — uiteraard boeddhisten tegen moslims — ziet het deels juist wanneer hij het heeft over de "majority Buddhist population against Muslim minorities". Dat geldt voor het gehele land, van de meerderheid aan moslim Rakhine tot de meerderheid aan christenen in het oosten van het land. Uit cijfers die vorig jaar bekend werden gemaakt blijkt dat de Rohingya de overgrote meerderheid in de Rakhine/Arakan-staat vormen. Als er al geweld jegens de Rohingya plaatsvindt, en er vindt geweld jegens hen plaats, daar zijn bewijzen van, dan moet eerder gedacht worden aan het staande leger als geweldpleger dan aan de van oudsher daar gevestigde inwoners.

Om een verdere influx van Rohingya in Bangladesh te voorkomen, werden op 18 augustus de grenzen tussen beide landen gesloten. Er was sprake van dat honderden Rohingya in Rakhine/Arakan zich op weg naar de grens hadden begeven.
Op 20 augustus had Al Jazeera het opnieuw over "the Muslim Rohingya minority ... but the state does not recognize them." Daarmee herhaalden ze het persbericht van het boze Reuters. Het bericht verscheen in verschillende kranten, ook in de Jakarta Globe waar op 23 augustus werd gemeld dat India de naar dat land gevluchtte Rohingya uitgezet zouden worden, de "Junior interior minister Kiren Rijiju" (een boeddhist) was het eens met deze maatregel, ook al hadden vele, of enkele Rohingya het UNHCR-pasje waarmee ze de officiŽle status van vluchteling hebben. Het Reuters-bericht sprak van "Rights groups" die protesteerden tegen de voorgenomen maatregel, maar dat bleek er, althans in het HRW/Jakarta Globe-bericht, 1 te zijn: Human Rights Watch.

Of het nu HRW, AJ, of CNN, of de BBC is, ze blijven volhouden dat de minderheid die een staatsburgerschap is aangeboden waarbij op hun identiteitskaart het woord "Bengali" zou staan, en niet "Rohingya", het staatsburgerschap onthouden wordt. Dat is een bewuste verdraaiing van de feiten.
In het ene geval zal een opvatting die individuele journalisten en, in dit geval, Myanmar-watchers er op na houden min of meer toevallig samenvalt met die van hun nationale overheid: het nationale bewustzijn. In andere gevallen is er zeker sprake van overheids-, of zelfs belangen-beÔnvloeding op verschillende media-organisaties. En in dat kader moeten we heel lucide blijven terzake van een westerse wens dat de Rohingya dan maar hun eigen thuisland krijgen — dan zijn we van het gedoe af, en op economisch gebied vormen ze toch geen enkele bedreiging —, terwijl datzelfde deel van de wereld er niet aan wil denken dat bijvoorbeeld de Koerden hun eigen thuisland zouden krijgen — want zij zitten immers bovenop de olievelden waar "wij" zo voordelig mogelijk aan de slag willen (blijven).

enkele overige separatische bewegingen
Vanuit de Kachin Staat in Myanmar waar de gevechten tussen het staande leger en opstandelingen-separatisten al tientallen jaren voortduren, werd op 15 augustus bekendgemaakt dat de alleenstaande moeders die naar de vluchtelingenkampen zijn getrokken, nauwelijks of niet in staat zijn hun kinderen te voeden.

In het indiase Darjeeling, in wat de Gurkha-etniciteit Gurkhaland wil noemen ging op 20 augustus de 56ste stakingsdag in. De Gurkhas hadden hun werk neergelegd om hun eis tot een eigen deelstaat binnen de federatie kracht bij te zetten. Ze gingen de straat op, maar lieten het na om, als op 9 juli, de boel in brand te steken; die brandstichtingen leverden de partij de Gorkha Janmukti Morcha (GJM) toch niet de sympathie op die hen dichter naar het doel zou kunnen brengen.

(1): Hong Kong lijkt de meest recente oekaze van de chinese regering te volgen: alleen diegenen die zich melden met voornaam-achternaam zoals op het geboorteregister staat — dus geen monialennaam, bijvoorbeeld — krijgen toegang tot de reactiekolommen in internetkranten. Althans, zo lijkt het toch, eind augustus 2017. De South China Post lijkt zich braaf aan dit voorschrift te houden, al roept Hong Kong nog zo hard dat het zijn eigen wetgeving heeft.
vervolg pag. 9, Rakhine

Terug naar pagina 9

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.