White Jade River      
juni 2017      


Het is niet ongebruikelijk dat overheidsvertegenwoordigers in "boeddhistische landen" ter gelegenheid van Boeddhadag — dit jaar was dat 10 mei — met allerlei beloftes en voornemens aankomen. Dit jaar heeft India's minister van cultuur gesteld dat de leer van het boeddhisme in "tekstboeken" opgenomen zou moeten worden. Dat wil zeggen dat het wat hem betreft op het curriculum van basis- en/of voortgezet onderwijs zou moeten komen.
De opperrechter van Bangladesh stelde tijdens een Boeddhadag-bijeenkomst zijn versie van "la´citÚ" voor: De Staat kan geen enkele religie hebben. Een de met een vorm van la´citÚ (strikte scheiding van kerk en staat) opgegroeide westeuropese bevolking zal het daarmee eens zijn. Niettemin wordt de Staat gevormd door personen die ieder enigerlei religie of filosofisch-politieke overtuiging hebben, en die van daaruit handelen. Zeker in AziŰ is religieloos zijn identiek aan communisme, en communisme wordt in de taartpunt waar India en Bangladesh deel van uitmaken met hand en tand bestreden. Dat is de paradox.

Vesak-beloften

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.