White Jade River      
maart 2017      


De groepering wordt aangevoerd door een Amerikaanse Srilankaanse. Nog in januari, zo stelde ze, had de overheid er voor gekozen "same-sex-activiteit" niet te decriminaliseren.
We begrijpen dat die delen van de wereld waar het woord verzorgingsstaat geen practische invulling krijgt aan mensen die zonder kinderen oud worden en sterven de oude plicht van reproductie, resp. de stam instand houden wordt voorgehouden. Niettemin is er nog wel enig verschil tussen het criminaliseren van homosexualiteit, dat wil zeggen, personen met een ingeboren voorkeur voor het eigen geslacht in de gevangenis gooien, en tolerantie beoefenen en wijzen op het risico van een eenzame, want kinderloze dood in bittere armoede. Wat zou Boeddha zeggen, zou hij horen van dergelijke maatregelen? En geeft het geen voeding aan die achtergebleven gebieden die homosexuelen denken te moeten onthoofden of ophangen? Boeddhisten hebben toch een voorbeeldplicht. Laat Sri Lanka die eens waarmaken.

        • Nu aan de andere kant van de eendenvijver de ultra-reactionairen hun kans schoon zien en het Witte Huis binnenstromen om een waarden- en normenloze President behulpzaam te zijn, zijn in dat land, per presidentieel decreet, in verschillende instituten voor hoger onderwijs de wc's afgeschaft waar transgenders hun boodschap konden doen. Mag niet.

        • Ook daar zijn ongehuwde heterostellen jaloers op het rechsgeldige samenlevingscontract dat homo's kunnen afsluiten. Dat willen ze ook. Mag niet, voorlopig.

Dit is wat bedoeld wordt met voortdurend verschuivende en veranderende normen. Er is een tijd geweest dat een jonge koningin in Nederland niet aan een diner-tafel aan wilde zitten met een homosexuele ambassadeur. Nu schijnt de nieuwkomer in Nederland een lijstje rechten en plichten onder de neus geduwd te krijgen waarop acceptatie van homosexualiteit een van de eisen is.
Het toont de oer-preoccupatie met reproductiviteit, resp. het instandhouden van de stam. Dat vindt de mens toch nog steeds, alhoewel al eeuwen het Fred Flintstone-tijdperk ontgroeid, belangrijker dan een gat in de ozonlaag.
Homosexualiteit en wetgeving

Terug naar de theravāda-pagina

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.