White Jade River      
april 2017      


De afgelopen jaren is ook in deze kolommen bericht over een Chinees die zich "Dorje Chang" is gaan noemen, en wel Dorje Chang-III. Een andere naam voor het tibetaanse dórdje tsjáng is Vadjra-dhaara.

Al in 1993, schrijft Pascale Vieuxtemps op haar blog, werd er vanuit tibetaans-boeddhistische hoek gewaarschuwd tegen het gebruik van de titel "levende boeddha", een in China gehanteerde titel voor rinpoche, en circuleerde er in die tibetaanse kringen een lijst met 50 namen van zelfbenoemde heiligheden waaronder die van Dorje Chang-III. In de jaren daarna werd duidelijk dat het hier ging om een persoon met de naam Wan Ko Yéshe Nórboe. Hier en elders werd verslag gedaan van zijn toverkunsten, en van een klein gezelschap monialen die hem volgden, inclusief een Amerikaanse die zo'n beetje de advocaat en woordvoerder van deze figuur werd. Een aantal doorklikken wordt gegeven op de site van de Thinking Atheďst. (zijn er ook "unthinking atheďsts"?)

Naar aanleiding van een persbericht dat hij in maart deed uitgaan, geschreven door een zekere Steven Meyers, kwam de zaak van de faux-heilige, maar verdienstelijk schilderende Wan Ko weer naar boven. Sindsdien wordt hij door Steven en door Eric Huang omschreven als iemand met de seculiere naam Yi Yungao. Laten we er van uitgaan dat "Wan Ko" een soort verbastering is van Yungao, of dat Yungao een nieuwe spelling en uitspraak is van het oude Wan Ko.

Yungao, later H.H. geworden, lijkt zijn oude boeddhistische achterban te zijn kwijtgeraakt, en een nieuwe te hebben verworven. Eric Huang schrijft op een van de heiligheid's paginas hoe deze in 1999 China verliet, hoe zijn huis in China door de authoriteiten werd afgebrand, hoe hij twee museums heeft (gehad) waarvan dat in Hong Kong twee keer door dezelfde persoon werd verkocht (fraude) en vervolgens werd gesloten, en hoe hij ook overigens in onfrisse onroerendgoed-zaken betrokken is geraakt tot een punt waarop Interpol hem op de "wanted" lijst, want aan China uit te leveren personen zette. Van die lijst werd onze heilige schilder ook weer afgehaald toen niet bewezen kon worden dat hij (rechtstreeks) met frauduleuze zaken in verband kon worden gebracht — Interpol heeft wel eens laten weten "understaffed" te zijn; er moeten prioriteiten gesteld worden.
Recente fotos van het publiek dat Yungao in Amerika aan zich heeft weten te binden tonen welgestelden die China, Hong Kong en Taiwan hebben verlaten, maar daarmee de banden met de cultuur niet willen verbreken.

Sinds zijn min of meer definitieve vestiging in Los Angeles schijnt Yungao/Dorje Chang-III goed te verdienen aan de vervaardiging van min of meer traditionele chinese aquarellen, maar ook aan moderner werk. De foto toont de opening van zijn Los Angeles-museum, toen nog in aanwezigheid van een of twee van zijn toenmalige amerikaanse "nonnen" — goeiige mensen zouden niet zo gruwelijk voor de gek gehouden moeten worden. Zijn duurste werk bracht tijdens een veiling in 2015 $US 16.5 op. Het feit werd nog eens herhaald in ondergenoemd persbericht. In maart van dit jaar liet hij in dit persbericht weten dat zijn museum in Los Angeles een "vijf-sterren classificatie" heeft ontvangen. Er staat niet bij wie deze titel heeft verleend. Eerdere titels en eer die Yungao/Dorje Chang-III sinds 1999 te beurt vielen bleken te zijn toegekend door organisaties die de heilige man zelf had bedacht. Ook liet hij aan het begin van de 21ste eeuw met trots weten dat een door hem geschreven boek in de National Library van Amerika was opgenomen. Alle in Amerika uitgegeven komen automatisch in die bibliotheek terecht; daar hoeft niet om gevraagd te worden; daar een plaats krijgen is geen bijzondere eer; kookboeken lijken er ook op de plank te staan.
Yungao, de Vajradhāra

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.