White Jade River      
maart 2017      


Ānanda heette de "acoliet" op de schildering, en het meisje dat hem "op de mat" wilde krijgen werd het Mátangi-meisje genoemd. Mátanga lijkt een clansnaam te zijn geweest. Ānanda was Sakyamuni (Gótama/Gáutama) Boeddha's neef en verzorger. Hij was erg op de wereld gericht, de grote advocaat voor die eerste vrouwen die monnik wilden worden, en overigens altijd bereid voor een praatje en een verhaal.
Sacred Texts heeft een van de eerste vertalingen van het oorspronkelijke verhaal "The woman at the well" online gezet. Het taalgebruik is dat van eind 19de eeuw met veel "thou" enzo: It is not Ananda that thou lovest, but his kindness (je houdt niet van Ānanda, maar van zijn vriendelijkheid).
Latere generaties, en dan met name de schrijver van de Shurángama Sūtra, geparafraseerd door de japanse versie die bekend is komen te staan onder de titel "Sūtra of the Mātangī Girl" zijn er diep op ingegaan. In een artikeltje over mantras wijdde wijlen Shitoku Peel uit het antwerpse Jikoji er een paar regels aan. Wijlen Meester Hsuan Hua becommentarieerde het verhaal (neo-zen) en meende dat de Shurángama mantra met dit verhaal in verband moet worden gebracht. Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Zie de mantra-pagina.
De redacteur van de chinese krant gebruikte de afbeelding ter gelegenheid van Valentijn's Dag die, zot genoeg, wereldwijd bloemisten kleur op de wangen brengt.
Valentijns Dag

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.