White Jade River      
april 2017      


Ancient Origins toont een afbeelding van dit op hiroglyphen lijkende schrift dat ooit gemaakt werd door een tibetaanse Bn-priester. Het is met handelaren en religieuzen meegereisd naar het Naxi-volk (spreek: nsjie).
Een internetpagina van het Rubin museum opent met een afbeelding van dansende Bn-priesters in samenhang met het Naxi-volk.
Naxi-mannen, die zich op religieuze hoogtijdagen presenteren als Naxi- of Dongba-priester, dragen bij die gelegenheid dan ook fraai gedecoreerde hoeden in de snit van de dracht van Bn- en boeddhistische Himalaya-monialen, maar dan ng mooier. Zie de foto waarop ze uit een boek in het Dongba reciteren.


Ancient Origins geeft een voorbeeld van de Naxi-theorie over het ontstaan van de aarde, of het Al. Zo'n beetje vertaald: "Lang geleden, toen de hemel en de aarde nog niet waren gevormd, de zon en de maan nog niet waren gemaakt, de sterren nog niet waren verrezen, bergen en rivieren nog niet waren gevormd, bomen en rotsen nog niet waren ontstaan ....

Het herinnert toch heel erg aan de uitspraak die wordt toegeschreven aan de oervader van het daosme Laozi (Lao Tse), of Laozi nu echt bestaan heeft of niet: "Het is iets ongevormds. Dat bestond al voordat de hemel en de aarde er waren ... De naam (of betekenis: ming) ervan kennen we niet; Dao is de bijnaam die we er aan geven. Zou ik geprest worden om te zeggen tot welke klasse van dingen het behoort, dan zou ik het Immens willen noemen."

En aan de Zhuangzi, zo genoemd naar Laozi's meest beroemde opvolger (deel XII): "Bij het Grote Begin was er het niets (nant, nonbeing); niet-zijn was er, naamloos. Daaruit ontstond Een; Een was er, vormloos. Daaruit ontstonden de dingen, deugdzaamheid. ...

Wanneer we het woord "deugdzaamheid" zeggen, zeggen we "ethiek". En wanneer er sprake is van het woord "ethiek" betekent dit dat er een gemeenschap is die zich op een of andere manier noodzakelijkerwijs moet organiseren, werk verdelen, afspraken maken.
Dongba-script

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.