White Jade River      
maart 2017      


De Zoe-ie-sjien-ien (schrijf: Zuishinin) in Kyoto heeft een sūtra-opslagplaats omgebouwd tot urnenbewaarplaats voor de as van overleden dames die voor hun overlijden aangeven dat ze die as niet opgeslagen willen weten in de nis waar ook de as van hun overleden echtgenoot zit.
Er is 30 miljoen yen aan de verbouwing uitgegeven, en sinds de oplevering heet de bewaarplaats de Onodó, zo genoemd naar de negende-eeuwse dichteres Ono no Komachi (spreek: komátsjie) die afzag van het huwelijk en tegen het eind van haar leven (nadat er geen familieleden meer waren die haar in leven konden houden) haar intrek nam in de Zuishinin, een shingón-tempel.

Een ander verhaal heeft het dat de dame bij het hof, waar ze tot dan verbleef, uit de gratie viel, tot de staat van bedelares verviel en ergens langs de weg haar laatste adem uitblies. De regel dat het shingón een uitsluitende mannenzaak is, werd in de Heian-tijd dus door Komachi's verblijf in de Zuishinin doorbroken, of deels opgeheven. Het is best mogelijk dat ze de nachten mocht doorbrengen in een van de out-buildings maar verder toch geen lid was van de daar levende gemeenschap.

Een nōh-stuk van de hand van Shosan — het stuk heet Sótoba Komachi — beschrijft ofwel het werkelijke leven van deze dichteres, danwel hij romantiseert het. Royall Tyler verwijst er naar in zijn stuk over deze theatervorm (de alinea beginnend met "Shosan was particularly interested in ...").Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.