White Jade River      
februari 2017      


Rond 23/24 januari 2017 werd er ineens weer commentaar geleverd op de woorden van Rupert Sheldrake, parapsycholoog en dus omstreden — TED-eX verwijderde een video uit de Youtube-collectie.
Vanwaar die aandacht voor Sheldrake bleek uit een artikel in de Inquirer (Inquirer.net) van 2 januari waarin onderandere wordt gesproken over het in vraag stellen van Sheldrake's "traditional scientific paradigms", vertaling overbodig, neem ik aan.

De Inquirer liep dan weer vooruit op een tentoonstelling van werk van kunstenaar Matt Vega. De tentoonstelling van Matt's fotografische werk, zo zegt het artikel, heet "Morphic Resonance", en is onderandere ge´nspireerd op uitlatingen van Sheldrake die het heeft over "de basis van het geheugen in de natuur" en de "interconnecties tussen organismen en het collectieve geheugen binnen (bepaalde, of gedefinieerde) soorten".
De woorden over Sheldrake werden aangeleverd door een commentaar op Daisaku Ikeda's wel of niet hartaanval.

Om op Sheldrake terug te komen: hij zal het niet waarderen dat boeddhisten een aantal van zijn stellingen "bejahen" zoals het in het Duits heet; hij zal het zien als een "claimen" van zijn persoon en zijn werk en denken. We kunnen dus het best bescheiden op afstand blijven.
Niettemin, Sheldrake ziet "consciousness", bewustzijn, als iets dat zich vanuit het brein als "een veld" uitstrekt. Hij stelt dit op basis van inmiddels bewezen — alhoewel niet fysiek aanwijsbare — gegevenheden zoals telepathie, en verwijst daarbij naar het voorgevoel dat je kan hebben over bijvoorbeeld een nog plaats te vinden telefoontje door deze of gene, iets heel banaals dat bijna iedereen wel eens overkomt.
Vega en Sheldrake

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.