White Jade River      
maart 2017      


Er is al in 2003 een wikipedia-pagina gemaakt over Dhardo Rinpoche die in oktober 2013 enige wijziging heeft ondergaan onder handen van een devoot van de ondergenoemde Dennis Lingwood. Met andere woorden, ook deze informatie is in hoge mate subjectief. De maker van de pagina stelt dat Dhardo, die in Kalimpong verbleven heeft, een leraar is geweest van Dennis Lingwood die zich Sangharakshita noemt, en die de Friends of the Western Buddhist Order stichtte, waarvan een nieuwe offshoot zich nu Triratna noemt.

FWBO was/is een naam die door een Reine Land-leider in de UK was gereserveerd voor een te stichten koepelorganisatie. Het Reine Land-initiatief werd door Dennis, die net ietsje sneller was met het vestigen van zijn eigen rijkje, van zijn naam beroofd.

De oude Dennis heeft over al zijn "leraren" gelogen. Dat wil zeggen dat hij door hem bewonderde figuren "leraar" noemde, en dat ettelijken onder deze leraren een verbaasd "wat? wie?" lieten horen.
In een aantal rechtszaken heeft de FWBO een aantal weerleggingen van Dennis' claims, en van andere onplezierige zaken die zich zowel in India als in de UK hebben voorgedaan, van het internet weten te weren. Slechts 1 is er min of meer bewaard gebleven. De oude gewijde sangha zweeg; uitkomst van zowel juist of verkeerd karma komt wanneer het komt.

Het is zeker dat Dennis tijdens zijn 14 op-eigen-houtje jaren in Kalimpong, in het gezelschap van nog een paar uitzonderlijken(1), Dhardo rinpoche heeft ontmoet, in principe een nyingma-leraar (mahāyāna), en dat hij, als in andere gevallen, na zo'n ontmoeting, of een paar ontmoetingen, "dit is mijn leraar" heeft gezegd — komt heel veel voor. Wat we moeten onthouden is dat Dennis geen formeel-officieel leerling van Dhardo rinpoche is geworden; hij bezocht Dhardo rinpoche's opleidingsinstituut niet, hij sprak/schreef geen tibetaans. De knul ontving de lagere en (betwistbare) hogere wijding binnen het theravāda — zie de volgende pagina. In die kringen heeft hij ook de srilankaanse aanspreektitel "bhante" opgepikt, en is, althans in India, hun monnikskleding blijven dragen.(2)

Dennis leefde in Kalimpong in een tot boeddhistisch centrum omgeturnd huis dat hij Triyana noemde(3).

Alles gezegd en gedaan hebben we het hier over overblijfselen uit het beatnik-tijdperk. Er zijn er nog een paar, would-be volksmenners die zichzelf toen en nu overschatten, en de dharma toen en nu onderschatten, en de oorspronkelijke dharma-vertegenwoodigers niet juist inschatten, en er zijn nog "eerste-generatievolgelingen" van deze self-styled leiders-weetals. En er is onder de aziatische monialen een nieuwe generatie die de geschiedenis niet heeft meegekregen.


(1) Onder wie Khantipalo, een oprechte westerse moniaal die "Buddha My Refuge: Contemplation of the Buddha Based on the Pali Suttas", "With Robes & Bowl - Glimpses of the Thudong Bhikkhu Life", en "Buddhism explained" heeft geschreven. We hebben het dan over de 60-er jaren van de vorige eeuw. Khantipalo werd na verloop van tijd niet meer waargenomen in het gezelschap van Dennis. Hij maakte een overstap naar het tibetaanse dzogchen.
De meest opmerkelijke in het groepje was Yogi Chen, die claimde 37 leraren te hebben gehad onder wie Lu Bo Wen, een van China's literati en geen boeddhist. Hij claimt ook leerling te zijn geweest van Tai XŁ, een van de hervormingsgezinde monialen in China. Dan waren er nog de Taoist Guru Li Long Tian, de gelugmonnik Gelu Rinpoche, de niyngma Lola Hutuktu (hutuktu = tulku), en er was Khyentse Rinpoche die hem eens wat vertelde. Maar aan het aantal 37 komt zijn opsomming niet, want het merendeel was, zoals hij dat zelf uitdrukte, maar klein grut.

(2) Uit de boeken van het theravāda haalde Sangharakshita een titel voor nonnen (5, 8, of 10 levensregels): ayyŠ. De titel is gretig opgepikt door een koepel van vrouwenorganisaties, en wordt vandaag nog gedragen door tenminste een groep nonnen in CaliforniŽ. Een srilankaanse monnik leerde me dat de titel ayyŠ gelijk staat met "hooghartige madam". Niemand zou er dus naar moeten verlangen om zo genoemd of aangesproken te worden. De kennis van de vertaalde canon was er in Lingwood's tijd al, maar de interpretatie, althans de hedendaagse betekenis ontging nog iedereen.

(3) Sanskriet Yana = stroming; tri = 3. Triyana is de traditionele onderverdeling in zuidelijk boeddhisme, noordelijk boeddhisme en het boeddhistische vajra-yana.

India en Lingwood's sexuele geaardheid
Dennis Lingwood et.al.

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds oktober 2004.

Stichting onder nummer 20138036.