White Jade River      
juni 2017      


Op 10 juli 2014 werd de Jade Buddha Tempel in Shanghai even zo'n 30 metertjes opgeschoven omdat het nieuwe stadsontwikkeling een beetje in de weg stond. De chinese naam van de tempel is Joefo. De foto toont de verhuiswerkzaamheden.
De Jade Buddha Tempel dateert van 1882 toen het in oude stijl werd opgetrokken om het eerste boeddhabeeld van jade onder te brengen dat de monnik Hwei-gun vanuit Myanmar had meegebracht.
In 1890 ging een andere monnik, Zhen-shan, op stap naar Myanmar, en kwam terug met een kleiner exemplaar. Bij de ondergang van de Qing-dynastie, dus bij het aan de macht komen van een anti-royalistisch bewind werd de tempel vernietigd. De beelden bleven bewaard, en werden in 1928 opnieuw geďnstalleerd in een nieuwbouw naar oud model.
Noch de Shanghai Daily, noch de Daily Millbury (die het bericht van de SD overnam) toonde op 3 mei beelden van de 100 schilderijen en kalligrafie in traditionele stijl die iets toonden of vertelden over het bestaan van de tempel voordat er in 2014 opnieuw renovatiewerkzaamheden begonnen. Nu, in 2017, zijn opnieuw renovaties en uitbreiding van het complex opgestart.

De monnik Huigen was nogal een reiziger. Tijdens de regeerperiode van de Guangxu-keizer die regeerde van 1875 tot 1908, trok hij vanuit zijn thuisbasis het eiland (berg, noemen ze het: shan) Poeto naar Tibet, via de voor chinese boeddhisten heilige bergen Woetai en Ůmei.(*) Hij verliet Tibet via de zuidflank en trok zo door Myanmar waar hij het grootste van de twee jade beelden kreeg of aanschafte. Het noorden van Myanmar is bekend vanwege de jade- en andere mijnbouw naar halfedelstenen.

Omdat Huigen van Putuo-shan kwam, kunnen we niet anders concluderen dan dat hij de verering van Quanyin hoog had, en dus ook de door het chinese boeddhisme voorgestelde guru van Quanyin, Amitābha Boeddha die in het chinees Omitofo wordt genoemd.
En omdat zowel Huigen als Zhenshan kennis hadden gemaakt met het theravāda van Myanmar, zullen aspecten van die zuidelijke leer zijn blijven hangen in hun onderricht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Yufo-tempel redelijk nadrukkelijk Sakyamuni (of Gótama, Gáutama) Boeddha's geboortedag viert, dit jaar viel dat op 3 mei, met genoemde grote tentoonstelling.
Over de monnik-abten Huigen en Zhenshan schijnt verder niets of weinig bekend te zijn.

(*) Joefo. schrijf: Yufo
Hwei-gun. schrijf: Huigen -- g als in 'good'
Poeto. schrijf: Putuo; scroll op de Quanyin-pagina door naar het hoofdstukje Putuo
Woetai. schrijf: Wutai; in de oudheid werd Wutai ook wel Wu-féng genoemd, of ook Sjin-ljŕng (Qinliang)
Ůmei. schrijf: EmeiNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.