White Jade River      
april 2017      


Fotograaf John Thomson is in de 19de eeuw op stap gegaan door de Foe-dzjŔn-provincie (schrijf: Fujian) en heeft wat hij daar fotografeerde in boekvorm laten uitbrengen. Deze heel donkere foto werd in ca. 1873 gemaakt van de JwŔn-Foe-tempel zegt het onderschrift. Ze werd online gebracht een paar dagen voordat de plaat als separaat kunstwerk geveild zou gaan worden.
National Media Museum toont een aantal andere fotos van Thomson, gemaakt in en rond Fˇe-dzow (schrijf: Fuzhou). De onderste in die internet-serie is een andere plaat van genoemde "grot-tempel", zo genoemd omdat de gebouwtjes in een soort slenk stonden, ingeklemd tussen hoge rotswanden. Het moet inderdaad een boeddhistische tempel zijn geweest, ondanks de moeilijke bereikbaarheid waar dao´sten meer prijs op stelden dan boeddhisten.
Een van de andere op die site getoonde fotos van Thomson toont op een heuveltop "het altaar voor de hemel", een door-en-door confucianistisch concept dat ooit werd ge´ntroduceerd door een keizer, een "zoon des hemels". Na die introductie zijn ook burgers overgegaan tot het houden van strikt-geregiseerde ceremonieŰn. Gezien de foto is dat gebruik in de loop van de tijd verwaterd tot een punt waarop tijdens de Qing-dynastie voorbijgangers eens naar boven klommen om daar "iets" te doen.

De Daily Mail had een mooi ge´llustreerd artikel over de chinese bhiksuni, meester Chiangmao. Tijdens de nog maar een paar maanden achter ons liggende ÚÚn-kind-periode in de chinese politiek heeft de nu 52-jarige "meer dan 30" meisjes-babys opgevangen en opgevoed. De kinderen werden in de loop van de achter ons liggende 37 jaar door de radeloze ouders op de stoep van de tempel achtergelaten. Tracy You laat nu weten dat meester Chiangmao een weeshuis wil oprichten om nog meer achtergelaten en/of verweesde kinderen te kunnen opvangen. Dat zou ze dan doen in een tijd waarin de genoemde een-kind-politiek is verlaten, en ook in een tijd waarin de gezondheidszorg enigszins verbeterd is, waardoor het aantal wezen over de afgelopen jaren ook flink gedaald is. Het is mogelijk dat de meester's nieuwe weeshuis, als het er komt, redelijk klein zal blijven, ook gezien het feit dat ze in principe geen jongetjes mag opnemen. Niettemin, beter een kleine faciliteit met liefdevolle verzorging dan geen.

Het artikel in XinhuaNet van 22 maart was niet ge´llustreerd, maar meldde wel dat op een boerenerf in de "graafschap" (county) Liendjie (schrijf: Linxi) een "monoliet" plat was neergelegd om een waterput voor inwaaiend vuil te beschermen. De monoliet (of stŕle) was in het jaar 1294 opgericht door de gepensioneerde maarschalk Lu Tong die tot Kublai Khan's leger had behoord en (na zijn pensionering) boeddhist was geworden. We hebben het dan over de eerste jaren van de Yuan-dynastie.
Er staan niet minder dan 928 karakters op die verslag doen van de herbouw van een tempel in de thuisstad van de gepensioneeerde: Lingsjien (shrijf: Linqing).
Kublai Khan was niet tegen het boeddhisme. Hij had de tibetaanse moniaal Phagspa aan zijn hof toegevoegd.
Het hier getoonde voorbeeld van zo'n stŕle is niet de monoliet waarover hier geschreven wordt.
By the way: dat "toevoegen aan een hofhouding" zijn nooit kwesties van sollicteren en aangenomen worden geweest, maar gewoonweg gevangen nemen en ergens onderbrengen, meestal met een opdracht, in het geval van Phagspa "bidden" voor de goede afloop van Kublai's exploten.

Het gaat hier overigens niet over de Lu Tong (795-835) van "de zeven kopjes thee", een bekend geworden deel van een lang gedicht, een deel dat gaat over "he cha", theedrinken, en wat je dan ervaart: de lippen en keel worden bevochtigd; eenzaamheid en melacholie verdwijnen; het lichaam verjongt een beetje; je gaat er van zweten; vlees en botten worden gezuiverd; je kan communiceren met de onsterfelijken (volksdao´sme); het zevende hoeft niet meer gedronken te worden.
Hou het gedicht bij de hand voor die gevallen waarin een chinese gastheer het, weliswaar miniscule, elfde kopje vult met groene thee en ook nog verwacht dat je het opdrinkt.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.