White Jade River      
augustus 2017      


Bij een artikel over een srilankaanse arbeider in Zuid-Korea die bij een brand de reddende engel was geweest voor een mogelijk slachtoffer, had de Korea Herald van 7 juli het over een srilankaanse boeddhistische tempel in de stad Dgoe of Tgoe (schrijf: Daegu of Taegu). De onderwijzer, die op het moment dat het bericht verscheen werkzaam was in de tuinbouw, dreigde niettemin het land uitgezet te worden; zijn papieren waren niet in orde, en wat kan er belangrijker zijn dan nietinordepapieren.
       Veel meer dan wat er in de krant staat is niet te melden over deze tempel. Gezien de foto is hier sprake van een mahāyāna-tempel (mogelijk behorend tot de Jogye Orde) die een van de hallen heeft vrijgemaakt voor srilankaanse theravāda-monniken. En dat betekent dan weer dat in die zuidelijke streek van Daegu/Taegu een voldoende aantal srilankanen werkzaam zijn die het bestaan van zo'n tempel rechtvaardigen.

De voormalige Miss Korea heeft uit handen van de leiding van de Jogye Orde de "Buddhist Prize" gekregen die jaarlijks uigereikt wordt. Gebruikmakend van haar bekendheid heeft ze bijgedragen aan een "bewustwording over het boeddhisme" onder het algemene publiek. Dat maakte de Korea Times op 10 juli bekend.

Voorafgaand aan de start van de impeachment-procedure jegens de vorige Presidente, die op 7 juli zou beginnen, hebben de verschillende leiders van levensbeschouwelijke en religieuze instellingen opgeroepen tot een respecteren van het besluit dat het Constitutionele Hof zal gaan nemen. De Korea Times citeerde de leiding van de Jogye Orde die hoopte dat deze gebeurtenis een "Renaissance of peace" zou inluiden.

Robert Neff kreeg op 15 juli ruimte in de Korea Times om zijn verhaal te doen over de negentiende-eeuwse westerse mens die in hete zomers vanuit Seoul de bergen introk om daar enige tijd te blijven tot het weer wat koeler was. Ze, voornamelijk missionarissen, gingen, schijft Robert, vooral naar de Boekhn-bergen waar ze, vergezeld van personeel, hun kamp opsloegen in paleizen en boeddhistische tempels. Kennelijk trokken ze in heel of half vervallen gebouwen die onbewoond waren.
Over de koreaanse monnik die vanuit China het Lnj-chan en de hwatu/hwade introduceerde gaat de achtste pagina over Lnj verder. Ook op de engelstalige Words in picture-pagina komt het voor.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.