White Jade River      
februari 2017      


Als onderschrift bij een foto schreef de Korea Times van 21/22 januari hoe een zuidkoreaanse Presidentskandidaat, de heer Moen Djč-in, een ontmoeting had met het hoofd van de Djog-djč Orde (schrijf: Jogye). De heer Moon nam deel aan een nieuwjaarsceremonie in gezelschap van de voorzitter van de grootste oppositie-partij.
Onderstaande foto is niet de foto waarvan hier sprake is.

Achter de groep van vier zien we op de foto het beige kostuum van iemand uit een andere boeddhistische stroming — herkenbaar aan het nog net zichtbare teken "Om" op de rechterlapel van de mantel. Welke stroming hier vertegenwoordigd werd is hier niet bekend, maar dat het een esoterische was is zeker.


De Jogye Orde heeft op het hoogtepunt van de demonstraties tegen de zittende President een oproep gepubliceerd waarin ze verzocht werd het veld te ruimen. Het ontvangen van een tegenkandaat is daarmee een duidelijk teken van instemming met een wisseling van de wacht waarin de heer Moon een rol zou kunnen gaan spelen.

In het weekend waarin deze foto online werd gebracht werd ook bekend dat Zuid-Korea's minister voor cultuur was opgestapt nadat bekend was geworden dat ze een zwarte lijst had aangelegd met kunstenaars die de President niet welgezind zijn. Er werd geschreven dat het aanleggen van zo'n lijst herinneringen oproept aan de regeringsperiode van de President's vader, Park Chung-Hee, die de kunsten en de media onder strenge censuur had geplaatst.
Onder de nu op de zwarte lijst staande kunstenaars bevindt zich de romancier Han Kang, in 2016 winnaar van de Man Booker International Prize en schrijver van "Baby Buddha", in 1999 uitgegeven, een boek waarmee ze de 25ste Korean Novel Award won.
De grol jegens de onder vuur liggende President is mede ingegeven door de herinneringen aan haar vader's regeerperiode die als dictatoriaal te boek staat.
Op 24 januari had de koreaanse overheid verontschuldigingen aangeboden voor het bestaan van die zwarte lijst. Dat meldde Victoria Stapley-Brown van The Art Newspaper. Er werd gesproken in termen van "de lijst heeft bestaan" (maar bestaat nu niet meer).Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.