White Jade River      
december 2017      


Wintersportliefhebbers die begin volgend jaar naar Korea afreizen kunnen, schrijft een van de kranten, ook eens naar de kust, naar Djo-soe (schrijf: Yeosu) gaan en daar de trappen beklimmen naar Hjang-girŕm beklimmen (schrijf: Hyangiram). Het zal er vast wel minder druk zijn dan in de zomer.

Op 19/20 november werden er drie aardbevingen gemeld die de dagen ervoor de kustplaats Pohŕng hadden getroffen met een kracht van 5.4, 3.6 en 3.5. Er was een zwaargewonde, maar er vielen geen dodelijke slachtoffers te betreuren. De berichten op genoemde dag hadden het over schade aan een school en bedrijfsgebouwen, maar of de drie tempels in Pohŕng, Bogyeong-sa, Daewon-sa, en Golgul-sa getroffen waren, werd niet gemeld.
(Bij een foto van het interieur van Golgulsa merkt de fotograaf/fotografe op dat er heel wat bussen verf gebruikt worden om al die balken en tempelwanden netjes op kleur te houden. Had de fotogra(a)f(e) zo'n balk even aangeraakt, dan had z/hij ervaren dat een en ander is gemaakt van gegoten kunststof, niet van echt te onderscheiden. In het geval van de balken worden er standaardbekledingen rond het houten frame geschoven.)

Een artikel in de koreaanse krant de Donga Ilbo laat nogal wat vragen achter. De Dong-gňek universiteit (gňek met een g als in 'good') organiseerde een tentoonstelling met afbeeldingen van arhats. Nog daargelaten dat de zinsnede "Arhat refers to a monk who attained Buddhahood" fout is, en vervangen zou moeten worden door "Arhat refers to a monk who is one step away from Buddhahood", de woorden over de Goryeo-dynastie en de mongoolse invasie van 1235 vallen op. De samensteller van het bericht meent dat de Goryeo-dynastie deze schilderingen had laten maken als teken van "een vast voornemen om de mongoolse invasie van 1235 af te slaan." (In 1231 waren ze er ook al eens, de aanhouder wint niet altijd.)

Hoezo? Wat hebben arhats te maken met het afslaan van invasies?
De mongoolse heerser Ögödai Khan was de derde zoon van Genghis. Hij liet de stad Karakorum bouwen, faalde dus in zijn missies naar Korea, maar versloeg de Jurchen in 1234. Ögödai of Ögedei scheen alle religies binnen zijn territorium goed genoeg te vinden, zolang hij ze maar gebruiken kon. Dat nam niet weg dat dit voor de Koreanen geen reden was om meneer maar meteen binnen te laten, ook al konden ze de regelmatige aanvoer van dikke en rechte boomstammen voor forten- en tempelbouw goed gebruiken. Maar nogmaals, wat de bewondering voor arhats met het afslaan van mongoolse invasies te maken had is voorlopig een raadsel.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.