White Jade River      
november 2017      


Nadat vorige maand de voorgestelde nieuwe tekst van de grondwet aan het parlement was gepresenteerd, en de rest van de bevolking er ook kennis van had kunnen nemen, liet op 3 oktober de hoofdabt van het Malwátte Chapter weten dat het naar zijn mening een tekst was waar het hele land mee uit de voeten zou kunnen. Deze divisie van het theravāda op het eiland is erg invloedrijk. Niettemin bleek een dag later dat de Ramanna Nikáya, een andere theravāda-stroming, het er niet mee eens is. Er schijnt daaraanvoorafgegaan een discussie te zijn geweest in de sinhala media die van veraf onnavolgbaar lijkt.
Op bezoek in Vavúniya verklaarde de President op 21 oktober dat devolutie niet tot stand gebracht moet worden omdat het politici goed uitkomt, maar het zou gedaan moeten worden om het volk te sterken en hun noden te vervullen.
Er wordt dus inderdaad over gesproken, zoals Lord Naseby dat rond die dagen in het britse Parlement verklaarde. Met devolutie zijn we bekend, zowel voor Schotland als voor Barcelona gold een 'laat ze dan hun eigen boontjes maar doppen'. Devolutie is in beide gevallen uitgedraaid op de wens tot totale zelfstandigheid, en onder de Tamils van het noorden van Sri Lanka zal dat niet anders gaan zijn. In dat laatste geval moeten we daar nog een ingeboren haat jegens Sinhalezen en Moors bij optellen, en zo'n optelsom leidt tot de vrees dat een zich gesterkt voelend deel onder deze Tamils opnieuw de wapens zal opnemen, al was het maar om het toegewezen territorium te vergroten.
       In een commentarieel stuk in LankaWeb verwoordde C. Wijeyawickrema (spreek: wiidjeja-wiekrema) de vrees voor opdeling van Sri Lanka met "balkanisering". Hij meent dat de opstellers van zo'n opdelingsplan, dat al in 1997 in het geheim gereed was, nu "in a mad rush" hun slag aan het binnenhalen zijn. Het plan werd niet in Sri Lanka bekendgemaakt, maar verscheen in een boek van de hand van de Indiër "Partha S. Ghosh, ..., ‘Ethnicity versus Nationalism: the devolution discourse in Sri Lanka’ (2003), p. 163." Daarin wordt het onder illustratie van ingekleurde landkaartjes uiteengezet als een "Tamil N-E region and a Muslim S-E region". De heer Wijeyawickrema omschrijft het voorgestelde grondwetsartikel 13-A, dat daar direct betrekking op heeft, met "a UNHRC-mandated constitutional thing". (Als commentaar: de UNHRC bedondert niet alleen de Sinhalezen, maar ook de Myanmarezen, maar dat terzijde.)
Een commentator bij de heer Wijeyawickrema's stuk stelt dat een eventuele opdeling of herindeling in (11 of meer) districten — op basis van etniciteit, taal, en religie — veel gevaarlijker zal zijn opdelen in (2 of 3) provincies. De schrijver van het artikel wijst er op dat er dan een lappendeken aan gebalkaniseerde districtjes zal ontstaan die na verloop van tijd niet meer in overeenstemming zullen zijn met de oorspronkelijke samenstelling van de bevolking omdat er nog wel eens iemand bijkomt, overlijdt, wegtrekt, of zich bekeert.

In een artikel van 26 oktober noemde de hier al vaker voorbijgekomen heer A.A.M.Nizam-Mátara, sprekend als moslim te lande, het onder vuur liggende 13de Amendment "despicable", en hij herhaalt daarbij de ook door anderen uitgesproken afkeer van nationale en niet-nationale beïnvloeders van het nieuwe grondwetsvoorstel die hij opsomt onder een "anti democratic western powers, western slavish UNHRC, hegemonic India, the Tamil diaspora, the local Tamil separatists and the Tamil slavish NGOs and politicians."

       Omdat dit onderwerp heel erg nauw te maken heeft met de burgeroorlog die zo lang in Sri Lanka heeft gewoed, wordt er verwezen naar de moslim- en LTTE-problematiek deel 1 en deel 2. Het zijn nare kwesties, maar 't is niet anders.

(bij de foto) Het Wasgámuwe nationale park en de illegale schatgraversNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.