White Jade River      
mei 2017      


Hoe het drukken van een nieuw vertaalde set van de theravāda-canon* het koninkrijk Siam (Thailand) behoedde voor rampspoed en ellende, wordt verteld in een recent nummer van Khw sd (schrijf: Kaosod).
De waarzeggers komen er aan te pas, de astrologen, de goden, de slangen, de helderzienden, engelen, kortom, het hele spulletje aan volks- en ander geloof. Voor de lezer die het engels machtig is.

(* De theravāda-canon heet Ti pi taka, zonder nadruk op het ta van taka. In het Hybrid Sanskriet van het mahāyāna spreekt men van tri pitaka. De letterlijke vertaling is: drie manden. Die manden staat voor drie collecties geschriften: de leerredes, de samenvattende verhandelingen over het fysieke en psychische, en de voorschriften voor monialen.)Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.