White Jade River      
maart 2017      


In januari nog werd gemeld dat de achterban van de laatstbenoemde senior-monnik, phra Payutto, in het college van landelijk oversten best hoofdabt, "Supreme Patriarch", zou kunnen worden. Op 7 februari werd bekendgemaakt dat het Somdet (noot 4) phra Mahā Muni-wůng is geworden, de abt van een Dhamma-yķt-tempel — niet onbelangrijk om te weten. De Nation publiceerde een artikel over de tempel die tot nu toe drie hoofd-abten heeft geleverd, en Channel News Asia schreef iets over de Dhammayut waar de nu 89-jarige uitverkorene toe behoort. De krant citeert daarbij Sulak Sivaraksa wanneer deze spreekt over de invloed die het in aantal vrij kleine Dhammayut uitoefent.
Hoe dubbel de boeddhistische gemeenschap als geheel denkt over het besturende college wordt onder woorden gebracht door een zo voorzichtig mogelijk formulerende Phra Mahā PaiwŠn WorawŠnno: "Het monniksschap als collectief speelt al lange tijd geen rol meer in het benoemen van de hoofd-abt (mahā-nŠyaka)."
De krant eindigt met te melden dat het in 1962 was, "tijdens het dictatorschap van veldmaarschalk Sarit ThanarŠt," dat het opnieuw de koning was die als enige de keuze maakte voor een nieuwe hoofdabt.
We mogen maar blij zijn dat de functie grotendeels een ceremoniŽle is, want niemand die er goed over nadenkt wenst een 89-jarige nog een actieve bestuursfunctie toe. De zondagskranten van 19 februari meldden dat de bevolking voor het merendeel blij is met de benoeming van deze senior.

De Nationale Wetgevende Vergadering, zo werd op 24 februari bekend gemaakt, heeft een panel benoemd dat de "Sangha Act" gaat bestuderen, het stuk wetgeving over de monialengemeenschap. Daarbij zal worden "ingezoomd", zo stelde een krant het, op kwesties als erfenissen toegekend aan monniken, en aan tempelbestuur en -financiŽn.

Associated Press bracht het bericht dat politie-eenheden op 16 februari, na bijna een jaar van aarzelen, het terrein van de Dhammakaya-tempel hadden betreden.
verderNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.