White Jade River      
oktober 2017      


Theravāda-canon vertaald naar Bengali

De Dhaka Tribune had op 1 september het bericht dat een vertaling van de Pali Tipitaka (de "drie [ti] manden", d.w.z. de complete theravāda-canon) inmiddels vertaald is naar het Bangladeshi (of Bengali). De collectie van 25 delen werd op 25 augustus feestelijk gepresenteerd door de "Tripitaka Publishing Society (TPS)".
Het krantenbericht had het over "... Mohasthabir ...". Dat moet Mahā-sthávira zijn. Met name het voorvoegsel Moha- betekent iets heel lelijks, en dat is niet de bedoeling van de redacteur van de Dhaka Tribune geweest.

Modern Korea Buddhist Literature

Nadat de Jogye Orde van het koreaanse boeddhisme (mahāyāna) de 12-delige serie "Collected works of Korean Buddhism" had uitgebracht, en online gezet omdat boeken bestellen vanuit Korea niet de eenvoudigste zaak is, heeft dezelfde stroming nu "tien meesterwerken" over het moderne boeddhisme uitgegeven. De Korea Times besprak deze arbeid die blijkt te bestaan uit het naar het engels vertalen van de canon flankerende werken. Ook deze collectie gaat online gezet worden (www.buddhism.or.kr), hetgeen we beslist een "labour of love" mogen noemen — je verdient geen cent aan werk dat gedownload wordt.

Religion, modernité et temporalité

Fuxing, renaissance, daarmee omschrijft de socioloog Ji Zhe, docent aan het franse Inalco, de stand van boeddhisme in China. In 2016 gaf het CNRS zijn "Religion, modernité et temporalité -- Une sociologie du bouddhisme chan contemporain" uit.
Dat schrijft François Bougon in Le Monde van 9 september. Ji Zhe legt er wel de nadruk op dat de chinese overheid "la religion" instrumentaliseert en gebruikt als een "soft power". (Wanneer we zien dat een auteur het woord religie gebruikt in het beschrijven van boeddhisme, dan weten we dat we met een buitenstaander te doen hebben.)
Dan zou er nu, volgen we de logica van Ji Zhe, sprake zijn van een derde fuxing: eind 19de eeuw na de Taiping-opstand, 1980 na het ten onder gaan van de Culturele Revolutie, en nu, begin 21ste eeuw, om redenen die de lezer van het Le Monde-artikel kan vinden zodra hij het artikel à raison van €2,-- heeft gekocht. ('t Kost niet duur, zou een acteur in een tv-reclame zeggen.)

PDF-format boeken uitgeverij BDK

Zoals was aangekondigd heeft de uitgeverij BDK America een serie "out of print" boeken inmiddels online gezet. Dde meest recente downloads zijn:
— A Commentary with Text of the Tannishō: Strategies for Modern Living door (de vorige maand overleden) Alfred Bloom (1992)
— The Heart of the Buddha-Dharma door Rev. Kenryu T. Tsuji (2003)
— Stories of Wisdom door Shojo Honda (2013)
Deze, samen met een serie andere in PDF-format online staande boeken, zijn bereikbaar via http://www.bdkamerica.org.
Recente publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.