White Jade River      
april 2017      


Guge: Ages of Gold

In een bespreking van Peter van Ham’s nieuwe boek "Guge: Ages of Gold," gaat een medewerker van Metafilter ook in op wat bekend is komen te staan als "het voor een tweede keer een draai aan het wiel van de dharma geven" (second turning of the Wheel of Dharma). (Guge wordt uitgesproken als Goege, met twee g's als in 'good'.)
In vertrouwen merkte een tibetaanse monnik ooit op dat dit opnieuw in beweging zetten wel nodig was omdat Boeddha's leringen zo moeilijk te begrijpen waren.
Dus Boeddha kon niet goed uit zijn woorden komen!?
Over de in totaal drie tibetaanse draaien aan het wiel wordt kort ingegaan op de pagina over het Dharmawiel.
Het bestaan van het Guge-koninkrijkje — evenmin geografisch gedefinieerd — is voor Tibetanen reden geworden om te spreken over Tibet als geheel als een onafhankelijk land dat overrrompeld werd.

Teika: The Life and Works of a Medieval Japanese Poet

Om de Fujiwara-clan kom je niet heen, in de geschiedenis van Japan. Niet wanneer het om besturen gaat, niet bij 't oorlogvoeren, niet bij 't tempelbouwen, niet bij 't muziek maken, niet bij 't dichten.

Iain Maloney besprak op 25 maart het nieuwe boek van Paul S. Atkins: "Teika: The Life and Works of a Medieval Japanese Poet". Beiden noemen de dichter Fujiwara no Teika maar gewoon Teika, de dichter die vooral bekend werd vanwege zijn "waka", gedichten van vijf regels met 31 karakters. Teika liet zich daarbij inspireren door het zen, dat door het overige boeddhisme te lande mystiekerig werd gevonden — en wellicht ook wel was, in die tijd. Dat bracht de andere boeddhistische stromingen van het Japan in de Middeleeuwen er toe om Teika's gedichten "koeterwaals" te noemen. Het was veel te esoterisch voor tenminste de gewone Reine Land-gelovige, maar ook voor de Tendai-aanhanger die zich bij de exoterische stroming (tō-mitsu) hield en niet moeilijk wilde doen over de interpretatie van twee soorten mándalas (de verschillende auteurs over het tendai hebben amper oog voor de exoterie; de esoterie is veel exotischer, veel oosterser, dus veel interessanter).

Op "waka poetry" staan een aantal gedichten van deze Teika, zoals de onderstaande die in dit jaargetijde wel op zijn plaats was. In 't japans:

sakura iro no
niwa no haru kaze
ato mo nashi
towaba zo hito no
yuki to dani minIn 't engels:

Upon the palest pink hues
Of my garden, Spring breezes
Leave no mark;
Were you to come a’calling, a singular
Snow is what you’d see.


Teika is de dichter Bashō voor wanneer de laatste vallende bloesem een secondelang aanziet voor vallende sneeuw in het late najaar. Wellicht heeft Bashō Teika's observatie van bloesem, het briesje, en zijn daarop gebaseerde fantasie over sneeuw onthouden.

Recente publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.