White Jade River      
maart 2017      


BDK-collectie online

Met toestemming van het hoofdkantoor in Japan heeft de amerikaanse afdeling van het Bukkyo Dendo Kyokai een aantal publicaties in pdf-format online gezet, beschikbaar voor ieder die inlogt, zonder tussenfases van aanmelden etc. Binnenkort, zo stelde de organisatie rond 12/13 februari, komen er nog meer teksten online te staan. Het BDK is in principe gespecialiseerd in mahāyāna-teksten, maar er zijn uitzonderingen voor de harde kern aan de vroegste leerredes en verhandelingen.
Een en ander is goed nieuws voor smalle beurzen, want de BDK-collectie met zijn speciale fonts die meer drukkosten vereisen, is redelijk aan de prijs — zoals alle vakliteratuur die in Amerika gedrukt wordt, overigens.

For Nirvana

Dr. Choi Yearn-hong, schrijvend voor de Korea Times, besprak het boek "For Nirvana", van de hand van de eerw. Cho Oh-hyun. Het werd uitgegeven door Columbia University Press. Choi Yearn-hong gaat vooral in op de dichtvorm sii-djo (schrijf: sijo). Een citaat uit het artikel: "... Zen en Sijo die een en ondeelbaar zijn, als twee kanten van een munt. .... Sijo is een traditionele koreaanse dichtvorm die aan strenge regels moet voldoen: het reguleert het aantal woorden in een ritme, vergelijkbaar met de haiku-dichtvorm." En er wordt aan toegevoegd dat "alle vormen van koreaanse dichtkunst zen en sijo-elementen bevatten."
De beschouwer merkt wel op dat de "oude vorm en stijl van sijo in dit boek niet getrouw zijn gevolgd." Niettemin is er waardering voor de manier van dichten door genoemde zen-monnik. In het Korea Times-artikel wordt het gedicht "Distant Holy Man" weergegeven. De eerste regels van dit gedicht luiden:

Today, this one day,
On this day called today
I saw the whole of the sun rise
And saw it all set
....


De dichter was er die ene glorieuze dag totaal en ongedeeld bij. Bij het opstaan zag hij dat machtige cosmische gebeuren van een door het universum rollende zon helemaal; de rest van de dag bleef die immense helderheid van geest waarin alles wordt waargenomen voor wat het is maar niet blijft hangen in wat het niet meer is; en tegen de avond zag hij de hele zonsondergang, volkomen.

Het zijn meditatoren die begrijpen wat hier gebeurde. Anderen moeten er een beetje naar gissen, en zullen er af en toe ook wel zijn die er stiekem naar hunkeren, vanuit dat leven waarin werkelijk gewaarzijn voortdurend wordt onderbroken door niet-essentiŽle bijkomstigheden.

Accounts and Images of Six Kannon in Japan

Sherry Fowler, professor in de japanse kunstgeschiedenis aan de universiteit van Kansas produceerde in 2016 "Accounts and Images of Six Kannon in Japan", uitgegeven door de University of Hawaii Press. De Kansas universiteitspagina had er een lang artikel over waarin Fowler onderandere wordt geciteerd met: "Een christelijke vergelijking [met Kannon / Avalokiteshvara] zou neerkomen op heiligen met verschillende taken. ... In boeddhisme geldt het 'meer is beter'; meer donaties, meer monumenten, meer verspreiden van de doctrine, en voor bodhisattvas meer armen, meer ogen, meer hoofden, meer mededogen, en meer machten."
Als deze neerbuigend-misprijzende toon doorheen heel het boek de zaak misrepresenteert en verziekt, dan kan het advies alleen maar zijn: koop het niet; amerikaanse boeken zijn so-wie-so te duur.
Recente publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.