White Jade River      
augustus 2017      


Buddhism and Jainism

Bij Springer publishing verscheen "Buddhism and Jainism" onder redactie van K.T.S. Sarao en Jefferey Long. In de uiteenzetting vinden we de volgende verklaring: "The volume describes the major role Buddhism played in the history not only of India but of Asia, and now the world as well, and the more confined role of Jainism in India until relatively recent times."
En de aanbeveling eindigt met: "The volume contributes to the debate on whether the proper way of describing the relationship between the three major components of the classical Indic tradition (Hinduism, Buddhism, Ja´nism) is to treat them as siblings (sometimes as even exhibiting sibling rivalry), or as friends (sometimes even exhibiting schadenfreude), or as radical alternatives to one another, or all of these at different points in time."
Wanneer er sprake is van "radikale alternatieven ten opzichte van elkaar" dan zou dat moeten inhouden dat de Ja´n-studies de laatste 20 jaar een flinke stap vooruit gezet heeft. Zou dat niet zo zijn, dan is een vergelijkende studie amper mogelijk.

Why Buddhism is True

"Why Buddhism is True" is een van de laatste werken van Robert Wright, die in de aanbeveling voor het boek "one of America's greatest minds" wordt genoemd.
Hoe dan ook, de heer Wright schrijft dingen over psychologie (een woord dat het klassieke boeddhisme niet kent), filosofie, en "lots of meditation". Zijn opvatting schijnt te zijn dat: "Buddhism holds that human suffering is a result of not seeing the world clearly — and proposes that seeing the world more clearly, through meditation, will make us better, happier people."
Met zo'n overweging kun je alle kanten op, dunkt me. Ook hier heeft "Amerika" afstand genomen van het doel van boeddhistische meditatie: verlichting realiseren.

Anthropologizing Sri Lanka: A Eurocentric Misadventure

Gezien de druk die uitgeoefend wordt op met name Sri Lanka — het lijkt een "last frontier" voor veel politici die de ontwikkelende wereld naar westerse normen en waarden willen vormgeven — lijkt het de moeite waard de $75,00 te sparen voor het in 2001 uitgegeven werk van de hand van Susantha Goonatilake (soesÓnte gˇene-tileke). Op de Amazon-pagina wordt er een introductie toe gegeven, en het wordt begeleid door een drietal commentaren, waarbij opgemerkt moet worden dat auteurs er al te vaak een handje van hebben om minder positieve commentaren van de Amazon-site te laten verwijderen. Goonatilake heeft de misprijzende woorden van T. Wildebeest laten staan. Dat valt te waarderen.
Recente publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.